Blog

YENGEÇ BURCU GÜNEŞ TUTULMASI BÜYÜME ZAMANI

2temmuz-gunes
Astroloji

YENGEÇ BURCU GÜNEŞ TUTULMASI BÜYÜME ZAMANI

02.07.2019, Türkiye saati ile 21.16’da 10 derece Yengeç burcunda tam güneş tutulması gerçekleşecektir.

Yengeç su elementinden öncü nitelikli bir burçtur. Dişil yanı yüksek Yengeç, besleme, büyütme, koruma ve kollama gibi anaçlıkla ilgili özelliklere sahiptir. Duygusal güvenliğe önem verir ve güvenlik alanına müdahale olmadıkça içinde bulunduğu durumu koruma ve sürdürme gayreti içindedir. Sevdikleri ve sevenleri ile birlikte yaşama, maddi manevi tüm değerlerini koruma Yengecin değerleri arasındadır. O nedenle Yengeç duygusal, romantik, hassas, sezgileri güçlü, geçmiş değerlere ve alışkanlıklarına bağlı, hatta bağlılığı bağımlık haline dönüştürebilen, hareketi başlatandan ziyade harekete tepki geliştiren ve bu tepkileri de dolaylı yoldan ortaya koyabilen bir burç olarak bilinir. Suyun öncüsü Yengeç, duygusal açıdan kendini derinden ait hissettiği kökleri, ailesi, çocukları, anayurdu gibi önem verdiği değerler adına herhangi bir tehdit hissettiğinde bir annenin yavrusunu korumasına benzer bir hale bürünerek, kabuğundan çıkabilir ve korumacı yönünü ortaya koyabilir.

Tutulmalar, kuytuda kalmış konuların açığa çıkışını tetikler. Olayların daha netlik kazanmasını sağlayarak resmin bütününü görmeye ve tamamlanmaya yardımcı olurlar. Tamamlanma bir yandan bazı sonlanmalara, bitişlere neden olurken, diğer yandan yeni başlangıçların yapılabilmesine olanak tanır.

Tutulma bireysel düzlemde değerlendirildiğinde. Aile ve yuva kurma adına başlangıçlara; çocuk sahibi olmaya karar vermeye veya çocuk sahibi olmaya; aile içi ilişkilerde sıkıntılar, problemler varsa bunların çözümü adına harekete geçmeye; yolunda gitmeyen evlilik veya birlikteliklerde sonlanmalara; yeni bir ev, arazi alımlarına veya adres değişikliklerine yol açabilir. Süreçte yaşanacaklar kişilerin gerçek duygularını fark ederek, kalple bağlantı kurmalarına yardımcı olabilir. Gerek maddi gerekse manevi konularda tatminsizlik ve güvensizlik barındıran bir hal içinde bulunuluyorsa olandan daha iyisini oluşturabilme adına bazı değişikliklere gidilebilir. Zamana uyumlanarak bağımlılıklardan sıyrılma, akıl-ruh-duygu dengesini kurma sayesinde yeni bir hayat planı oluşturula bilinir. Dikkat edilmesi gereken duygusal ihtiyaçların tatmini sırasında bencilleşmeme; kırıcı dökücü konuşmalardan, tutarsız hal ve hareketlerden kaçınma; aşırı duygusallık içeren hallerden ve gelgitlerden uzak durma olabilir. Süreçte olaylar çocuksu bir yaklaşımla değil de yetişkin bir kişi olarak yönetilebilirse faydalı sonuçlar alına bilinir.

Tutulmanın küresel dünya üzerindeki etkilerine gelirsek. Ülkeler sadece kendi maddi ve manevi güvenliklerini önemser; birlik duygusundan uzaklaşarak kendi ihtiyaçlarını bencilce tatmin etme yoluna gider; hak ve adaletten uzaklaşırlarsa uluslararası ilişkilerde tansiyon yükselebilir. Aslan burcundaki Merkür-Mars kavuşumunun Uranüs ile yaptığı kare açı üst perdeden ego kaynaklı sözel sataşmaları ve ani beklenmedik olayları tetikleyebilir. Diğer yandan ülkeler stratejilerini tekrar gözden geçirerek aralarındaki problemleri halledebilmek için, yaratıcı fikirlerle yeni politikalar üretir; temiz niyetlerle hareket eder; yıkıcı değil yapıcı olmayı tercih eder; olaylara çözüm odaklı yaklaşırlarsa zorlu açıların yarattığı sıkışıklıkların tuzağına düşmeden insanlığın gelişimi adına yeni bir döngüye geçiş yapılabilir.

YILDIZLARIN İRADESİ YOKTUR
ANCAK İNSANIN İRADESİ VARDIR
ŞUURLU OLANLAR YILDIZLARI ETKİLER
EDGAR CAYGE

Astroloji, yaşarken karşımıza çıkacak sınavlardan geçebilmek için sembolik işaretlerle ipuçları veren, ışığa ulaşmaya çalışırken yolumuzu aydınlatan dolayısıyla tekâmül yolculuğunda bizlere rehberlik yapan kadim bilgilerdir. Bu noktadan hareketle uzunca bir süredir Pluto, Satürn, Güney Ay Düğümünün Oğlakta ki yerleşimi ve bu gezegen birikiminin Kuzey Ay Düğümü Yengece yaptığı karşıtlık, ilahi sistemin insanoğlundan neler beklediğini işaret etmekte olabilir. Semboller değerlendirildiğinde içinde bulunduğumuz sürecin değişime ve dönüşüme vurgu yaptığını söylememiz çok da yanlış olmayacaktır. Yaşanılanlar kuş bakışı değerlendirilirse değişimin sağlanabilmesi adına insanlığın her yönden sıkıştırıldığını söyleyebiliriz. Bu duruma direnç göstererek duygulardan ve kalpten uzak haller içinde davranma; geçmişin güç yapılanmalarına, alışkanlıklarına, katılıklarına tutunma; esneyememe bizleri evrenin matematiğinden kopuk hale getirdiğinden, çeşitli sorunlarla boğuşmak zorunda kalıyor olabiliriz. İçinden geçmekte olduğumuz zamanla paralel akmaya; önce büyümeye, olgunlaşmaya ardından birbirimizi özellikle ruhen besleyerek büyüterek ilerlemeye önem verdikçe, karşılıklı anlayış ve hoşgörüye dayanan güvenlikli yapılar kurmanın temelleri sağlam bir şekilde atılabilir.

Yengeç burcunda gerçekleşecek olan Güneş Tutulmasının bireyden bütüne hayırlara vesile olması duası ile. 
Hoşçakalın
Olcay Palanlı / Kadim Bilgelik Okulu Astroloji Eğitmeni