Blog

URANÜS KOÇ BURCUNDA İLERİ HAREKETTE

uranus-koc-burcunda
Makaleler

URANÜS KOÇ BURCUNDA İLERİ HAREKETTE

Rasyonel akıl, zekâ, entelektüel düzey, algı, koordinasyon yeteneği gerek sözel gerek yazı yoluyla iletişim, bilgi toplama ve dağıtma, eğitim öğretim gibi konuların temsilcisi, Merkür’ün üst oktavı, kozmik bilincin sembolü Uranüs, 07.01.2019 tarihinde geri hareketini tamamlayarak, Koç burcunun 28 derecesinde ileri harekete geçmiştir.

Uranüs şimşek enerjisine benzediğinden, öngörülmezdir. Beklenmedik olayların açığa çıkışını tetikler ve güçlü değişimlere sebep olur. Bu değişim, kişilerin ve toplumların farkındalığına bağlı olarak olumlu veya olumsuz sonuçlara neden olabilir. Uranüs, sezgisel aklın ve güçlü algılamanın temsilcisi olduğundan keşifler, icatlar, buluşlar onunla ilgilidir. Ağır hareketi nedeniyle bir burçta 7 yıl gibi bir süre durması onun kuşaklar üzerinde damgasını vurmasına yol açar. Bu özelliği nedeniyle kolektif gezegen olarak tanımlanır. Kolektif gezegenlerin etkilerine karşı durmak zordur. Kişiler farkında olsunlar veya olmasınlar transit Uranüs haritalarda hangi alanlarını tetikliyorsa orada beklenmedik olaylar yaşanır ve değişime karşı durmak zorlaşır. Özgünlüğe ve her bir insanın kendine has yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına yönelik olması, Uranüs’ün özgürlük ve bireysellik sembolü olarak değerlendirilmesine de yol açmıştır. Ancak bu bireysellik, bencillik veya benmerkezcilik ile karıştırılmamalıdır. Neticede Uranüs Kova burcunun 2.yönetecisidir. Kova hümanist ve ilerici bir dünya görüşü ile sosyal hayat içinde eşitlik ilkesine bağlı kalarak geleceğe yönelik belli idealler ve çerçevesinde bir araya gelme, omuz omuza çalışma ve üretme ile ilgilidir. Yani burada ki benlik egoya yönelik olmayıp, kişinin grup bilinci idraki içinde olarak yeteneklerini ve yaratıcı yönlerini ortaya koyması ile alakalıdır.

2011 Mart ayında Koç burcuna geçen Uranüs, burçtaki 7 yıllık sürecini 2018 Mayıs ayında tamamlamış ve Boğa burcuna geçmiştir. Boğa’da ilerleyen Uranüs, geçtiğimiz ağustos ayında geri harekete geçmiş ve 2018 Kasım gibi tekrar Koç burcuna geri dönmüştür. Gezegenler gerileme süreçlerinde iken enerjiler içe döner. Retro Uranüs geçtiğimiz beş ayda bir yandan usul usul bilinçlerde dönüşüm sağlamaya çalışırken, dış dünyada buna paralel bir halin ortaya konmasında engeller oluşturmuş, aksaklıklara yol açmış olabilir. Retro süreçlerini geçmiş kaynaklı çözüm bekleyen konuların bir kez daha ele alınması; gözden geçirilmesi ve ondan sonra kararlar alınarak harekete geçilmesi için İlahi plandan bizlere sunulan bir fırsat gibi değerlendirebilirsek, süreçte yaşanmış olan aksaklıkları, tıkanıklıkları kendi doğallığı içinde görebiliriz.

Zodyak Koç burcu ile başlar ve Koç astrolojik olarak başlangıçları dolayısıyla yeni döngüleri sembolize eder. Ateş elementinden öncü nitelikli Koç burcu saf, doğal, içgüdüsel, enerjik ve cesurdur. Doğumun, uyanışların, yeni başlangıçların temsilcisi olan burç için geçmiş yok gibidir. O nedenle keşfetme arzusu fazladır ve çocuk hatta bir bebek gibi hayatı deneyimleyerek yaşamak ister. Yöneticisi Mars olduğundan bu arzusunu gerçekleştirmek için yeterli cesaret ve iradeye de sahiptir.

Uranüs Koç birlikteliği bir yandan kişilere bireysel düzlemde hayata yeni bakış açıları ile yaklaşma; bir nevi yeniden doğma adına motivasyon ve cesaret sağlarken, diğer yandan evrensel düzlemde bilinç sıçramalarına yol açabilir. İnsanlık, Uranüs’ün Koç burcundaki yolculuğunu tamamlayacağı bahar aylarına kadar elindeki süreyi iyi değerlendirebilirse, geçmişin olumsuz etkilerinden ve bilindik hallerinden özgürleşerek, geleceğini yeni insan bilinci ile inşa etme adına sağlam temeller ve tohumlar atabilir.

Ne demiş büyük ilim ve din bilgini Hz.Mevlana;
Her gün bir yerden göçmek ne iyi,
Her gün bir yere konmak ne güzel.
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş,
Dünle beraber gitti cancağızım,
Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım

Hoşçakalın
Olcay Palanlı / Kadim Bilgelik Okulu Astroloji Eğitmeni