Blog

TERAZİ DOLUNAYI

terazi-dolunay
Astroloji Makaleler

TERAZİ DOLUNAYI

19.04.2019 saat 14.14 gibi Terazi burcunda dolunay gerçekleşecektir. Dolunay esnasında yükselende Aslan burcu olduğu görülmekte.  Yükselen yöneticisi Güneş yüceldiği Koç burcunun 29 derecesinde haritanın 9.evinde ve burç dışından Boğadaki Uranüs ile kavuşum halinde. Güneş’in yöneticisi Mars 10.evde ikizler burcunda Neptün ile kare açı yapmakta. Ay Terazi burcunun 29 derecesinde haritanın 3. Evinde Koçtaki Güneş ile karşıtlık halinde. Ay’ın yöneticisi Venüs’ün ise yüceldiği Balık burcunda ve 8.evde yerleşmiş olup Jüpiter ile kare açı içinde olduğunu görmekteyiz.

Dolunay Koç-Terazi aksında gerçekleşmekte olduğundan özellikle ikili ilişkiler ile ilgili konular önem kazanabilir. Güneş Koç burcunda yenilikleri sembolize ettiğinden ilişkilerde değişim yapma isteğine neden olan bazı olaylarla karşılaşabiliriz. Ay’ın Terazi de olması ise bu değişimlerin dengeli bir şekilde oturtulma gayretini sembolize edebilir. Dolayısıyla ben-biz dengesinin oturtulmaya çalışılacağı bir dolunay süreci içinden geçtiğimizi söyleyebiliriz.

Koç içgüdülerine güvenen, öncü tabiatlı, başlangıçlar yapma konusunda cesaretli ve mücadele gücü yüksek bir burçtur. Zaman zaman yüksek egodan kaynaklı kendi isteklerinde ve beklentilerinde aşırılığa kaçarak, kişilere ve olaylara sübjektif yaklaşabilir, benmerkezci haller ortaya koyabilir. O nedenle kendi isteklerimizi ifade ederken, olası iletişim kazalarından korunabilmek için sağduyudan ayrılmama, esnek ve sabırlı olma, alaycı yaklaşımdan uzak durma, hatta gerekmedikçe çok konuşmama fayda sağlayabilir. Böylelikle Mars-Neptün karesinin yaratabileceği bulanıklığın ve zihinsel dağınıklığın yol açabileceği zararlar en aza indirgenebilir.

Terazi ise zıtlıkları dengelemeye çalışan, ortak noktayı yakalamaya çalışan, diplomatik tavırlı, barışı tesis etmeye uğraşan sorunları kas gücü ile değil de akıl ve mantıkla masada konuşarak halletmeye yönelik bir burçtur. En dikkat çeken gölge yanı kefelerini dengelemeye çalışırken seçim yapmakta çektiği zorluklar sonucu ortaya çıkan kararsızlığıdır. Yöneticisi Venüs’ün balıkta olması bu kararsızlığı arttırabilir ve bizim için değerli olan şeylerin ne olduğunu saptamakta zorlanabilir dolayısıyla maddi manevi paylaşımlar içinde olduğumuz kişilerle aramızda dengeli bir ilişki kurmada zorlanabilir, bulanık ve kaçak haller sergileyebiliriz. Veya sözde ilişkilerde yapılan fedakârlıklar sonucu ortaya çıkan mağduriyetlerden rahatsızlık duyabilir ve değişiklik yapma arzusu duyabiliriz.

Gerek Güneş ve gerekse Ay’ın 29 derecede yerleşmiş ve bu derecelerin karmanın gezegeni Satürn yönetiminde olması aşılması gereken bazı sınavlarla karşı karşıya olduğumuza işaret edebilir. İlişki içinde olduğumuz kişilerle aramızda sorunlar var ve halletmekte zorlanıyor, dengeyi tutturmakta başarısız oluyorsak, yaşadıklarımıza üst plandan bakarak adaleti elden bırakmama; gerek kişileri gerekse olayları objektif bir gözle değerlendirme; bilindik davranışlara takılarak kısır döngü ve karma yaratmama; yaratıcı çözümler üretme; yıkıcı olma yerine yapıcı olmayı tercih etme ve her şeyden önemlisi Yunus Emre’nin YARADILANI SEVERİM YARADANDA ÖTÜRÜ felsefesine uygun ruh hali içinde olma olası problemlerin çözümüne ve hafiflemesine katkı sağlayabilir.

Terazi dolunayında bireyden bütüne gerek madden gerek manen her boyutta dengeye gelebilme, hayatı bilge bir çocuğun gözlerinden seyrederek oyun tadında yaşayabilme, huzur ve şükür içinde olabilme duası ile.

Hoşçakalın
Olcay Palanlı / Kadim Bilgelik Okulu Astroloji Eğitmeni