Şimdide uyanarak kendi mucizenin tanığı ol

Mucize, şimdide kendinize uyanmanızdır. Kendi üst boyutlarınızın sizi kuşatmasıdır. Mucize yukarıda olanın aşağıda, aşağıda olanın yukarıda aynı anda ve şimdide olması, olabilmesidir.

İnsan metafizik ve fizik kesişimindeki zamanda tam ortadadır. Metafizik (gök) kendi yasalarıyla, fizik (yer) kendi yasaları etrafında şimdide her an devinimdedir. İnsan denilen mana bilmediği veçheleriyle metafizikte, duyuları algıladığı yönleriyle de fiziktedir. Şimdide kendine uyanma, tam olarak bunu fark etmektir.

Algıladıklarınızın ötesine uyanma yani sadece beden, duygu ve düşünce olmadığınızı dünyadayken beden formumun içindeyken bilmeniz, bu anlayışa gelmenizdir. Uyanma, şimdiye uyanmadır.

Ölüm, form değiştirme bir uyanmadır, mamafih ölmeden daha bedenin içinde yaşayarak uyanma, insanın kendi kendisini fethetmesidir. Burası sonsuzluk, aşkınlık, vecd ve daimi anda kalmaktır. Şart ve koşulların yasasından kurtulmak, yasaların hükmünün olmadığı âlemlere uyanmaktır.

Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik. (Fetih, 1)

Gerçek fetih, kendiniz üzerinde olandır ve ilahî sistem tüm yasalarıyla size bu imkânı sunmaktadır. Doğanın sizi fethetmesine, oradaki bütünlüklü ve daimi akışın size dokunmasına izin verin. Allah, her an yarattığı her şeyle size dokunmaktadır. Evinizde misiniz? Bir düşünün. Varlıktaki her şey insanın kendini bilmesi ve dahi bilenin kim olduğuna uyanması içindir.

“Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir.” (Fetih, 2)

Şimdi, daimi akan bir nehir gibi sizi temizler ve arındırır. Geçmiş artık yoktur, gelecek henüz gelmemiştir. Şimdide günah işleyemezsiniz, şimdide geleceğe gidemezsiniz; ancak tam olarak var olabilirsiniz.

İnsan, kendine dair bütün olasılıklarla şimdidedir, hadd-i zatında verilecek olan eksiksiz ve kusursuz olarak verilmiştir. Üzerine tamamlanan nimeti görmesi kendi çabasına bağlı kılınmış, insan olarak yaratılmış, hazretliğinin keşfi kendi iradesine bırakılmıştır.

Bilinmekliği dilemek arzusuyla varlığa yansımış, dileyenin isim, sıfat, fiilleriyle donanmıştır. Bir an durup düşünün, ilahî olana bedeninizin ev sahipliği yaptığını hiç aklınızdan geçirdiniz mi? Bu hissediş, sizi şimdide ve uyanık tutacaktır. Çünkü O, tüm yarattığı varoluşla şimdidedir, tamdır ve güzeldir.