Blog

SATÜRN GERİ HAREKETİ

saturn-geri-hareketi
Astroloji Makaleler

SATÜRN GERİ HAREKETİ

Oğlak burcunda ki transit Satürn 29.04.2019- 20.09.2019 tarihleri arası geri harekette olacaktır.
Gerileme süreçlerinde gezegenler vaat ettiklerini gerçekleştirmede zorlanırlar. Maddi manevi her konuda gerçeklere uygun sağlam yapılar kurmanın temsilcisi Satürn önümüzdeki 5 aylık süreçte planlananları gerçekleştirebilmek için gerekli desteği yeterli ölçüde veremeyebilir.

Satürn zamanın ve karmanın gezegenidir. Düşünceler, sözcükler, eylemler karma yaratır. Ne ekersen onu biçersin, Rüzgâr eken fırtına biçer gibi deyişler karmayı anlatır ve eylemlerimizin bütününden sorumlu olduğumuzu anlatır. Yaşarken iyi veya kötü karma yaratma insanın iradesine bağlıdır. Er veya geç yarattığımız karmaya göre Satürn tarafından ya ödüllendirilir ya da cezalandırılırız. Bu nedenle her an bir sonraki anın karmasını yaratma durumunda olduğumuzu bilme yaşama farkındalıklı yaklaşmayı sağlar. Satürn, madde dünyasının yasaları kuralları ile ilgilidir Yapılması gerekenlerle ilgili kişiyi sınırlar, baskılar hatta insanın içine korku salar, kişi yapması gereken şeyi içsel olarak hissetse de yapamayacağını düşünerek kendini kısıtlayabilir hatta korkuları tetiklenebilir. Satürn’ün sınavlarından geçebilmek için ciddi, olgun, disiplinli, adaletli, hedefli, sabırlı, istikrarlı, planlı programlı olma, sorumluluklardan kaçmama, alçakgönüllü bir şekilde çalışma, üretme ve sağlam yapılar kurma önemlidir. Satürn etik kurallardan uzaklığı ve gevşekliği sevmez. Gerek kendimize gerekse çevremizdekilere dürüst olmamızı, gerçeklerle yüzleşebilme cesaretine sahip olmamızı ister. Yaşlı bilge adam olarak da bilinen, otoritenin sembolü Satürn kuralları ile bizi sınırlarken, insanın kendini aşmasını, gerçek benliğini bulması için uğraşır. Onu bir talebenin kendi yeteneklerini en maksimum düzeyde ortaya çıkarabilmesi için bilinçli bir şekilde uğraşan, engeller koyan disiplinli ve zorlayıcı bir öğretmene de benzetebiliriz.

Satürn uzun bir süredir geçtiğimiz Nisan ayında gerilemeye başlayan büyük değişim ve dönüşümleri temsil eden Pluto ile kavuşum halindedir ve bu birliktelik önümüzdeki zaman içinde de devam edecektir. Ayrıca kişilerin gelişim yolculuklarında nereden nereye doğru gitmeleri gerektiğini gösteren Kuzey, Güney Ay düğümleri de, bu iki gezegenin ortaya çıkardığı enerji ile irtibat halindedir. Kuzey düğüm gidilmesi gereken yeri gösterirken, Güney düğüm miadı dolmuş kişiye pek de fayda sağlamayanları sembolize eder. Satürn geri harekete başladığında aklın, fikrin, düşüncenin, yazılı sözlü iletişimin gezegeni Merkür ile kare açı içinde olduğu görülmektedir. Bu durum zihinsel tıkanmalar nedeniyle olumsuz, karamsar ve özgüvenden yoksun bir hal içinde olmaya işaret edebilir. Tıkanıklıkların aşılabilmesi için düşünceler ve iletişim tarzı ile ilgili konularda aşılması gereken bazı sınavlarla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.

Bu yerleşimlerin ortaya çıkardığı enerjiyi yorumlamaya çalıştığımızda geçmiş kaynaklı, eskimiş bugünün olası problemlerine çare olamayan düşünceler ve yaklaşımlarda bazı değişimler yapılması gerektiğini söyleyebiliriz. Diyelim kariyer hayatınızda bazı sıkıntılar yaşamaktasınız ve işler istediğiniz gibi yürümüyor. Önümüzde ki 5 aylık süreçte bu soruna odaklanabilir, enerjiyi içe yönlendirebilir ve aksaklıkların kaynağını bulmaya çalışabilirsiniz. Devrede Pluto olduğundan sıkı bir analiz yapma, en dip gerçeğe kadar cesaretle inme, gölgelerinizle yüzleşme ve bu gölgeleri dönüştürerek kendinize faydalı hale çevirebilme sayesinde yepyeni bir perspektif kazanabilirsiniz. Sizi başarısız kılan, ilerlemenizin önünde engel teşkil eden geçmiş kaynaklı atıklardan kurtulabilir sıkı bir arınma yaşayabilir, kalpten gelen sese kulak verebilir, ölmeden ölme diye tabir edilen süreçlerden geçerek kendinizi yeniden doğurabilirsiniz. Tutunulan, kabuk bağlamış düşünce hal ve hareketlerden özgürleşmenin ve değişimin getireceği pozitif hal Satürn’ün sizden talep ettiği somut değerlerin inşasını nasıl yapacağınızı planlamanız, bir nevi fizibilite yapmanız için motivasyon sağlayabilir. Ancak söz konusu Satürn olduğundan gerçeklerden uzak idealler ve hayallerden uzak durma, olayları olduğu gibi tüm çıplaklığı ile görme, sınırların ve kapasitenin farkındalığı içinde olmaya da dikkat edilmesi önemlidir. Boydan büyük işlere soyunma, tutulması zor sözler verme ileriye doğru sıkıntılara yol açabilir.

Satürn gerilerken gelişme ve ilerlemenin önünü kesen geçmiş kaynaklı hataları fark edebilmek için birçok deneyim yaşana bilinir. Sanki problemlerin kaynağını görmemizi sağlayacak bu deneyimler bizde sıkı bir farkındalık yaratabilir. Böylelikle gerileme bittiğinde Satürn’ün bizden ne istediğini daha iyi kavrayabilir, amaçlarımıza ulaşmaya çalışırken neleri noksan bıraktığımızı ve nerelerde yeteri kadar ciddi ve disiplinli olmadığımızı görebiliriz. Ardından bu eksikleri telafi etme adına sağlam bir niyet içine girebilir; önümüze yeni bir sayfa açabilir; hedeflediklerimize ulaşabilme adına sabırlı dikkatli bir şekilde çalışabilir; arzuladığımız somut yapıların önce temellerini atarak ardından tuğla tuğla duvarlarını örmeye başlayabiliriz. Satürn astrolojide tanrı kapısı olarak da adlandırılan olgun insan sembolü olan Oğlak burcunda gerilemektedir. Oğlak yaşama ciddi yaklaşan görev ve sorumluluklarının bilincinde tutarlı ve çalışkan bir burçtur. Burada Oğlak diye kastedilenin, sarp kayalıklara çıkabilen azimli, mücadeleci, zorluklara dayanabilen bir dağ keçisi olduğunu akılda tutma, ihtiyacımız olan motivasyonu bulmamızı sağlayabilir. Hırstan gözün dönmemesi, maddenin kölesi olmama, güç arzusuna yenik düşmeme, madde ve mana arasında sağlıklı bir denge kurarak ilerlemeye önem verme faydalı olabilir.

Satürn, Pluto ikilisinin gerileme sürecinde kendimizle kalarak; ölçüyü kaçırmama şartıyla bir miktar yalnızlaşarak; dinginleşerek hatta zorunlu haller olmadıkça madde dünyası ile ilgili konulara biraz uzaktan bakarak es verme faydalı olabilir.

Retro Satürn enerjisinin öncelikle iç âlemimizi yapılandırılması; ardından dış âlemde gerçeklere uygun somut yapıları kurabilme adına nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini keşfettirebilmesi duası ile. 

Hoşçakalın
Olcay Palanlı / Kadim Bilgelik Okulu Astroloji Eğitmeni