Blog

OĞLAK YENİAYINDA, PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI

2019-astroloji
Makaleler

OĞLAK YENİAYINDA, PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI


Bu yılın ilk güneş tutulması 6.01.2019 sabah saatlerinde Oğlak burcunda gerçekleşecektir. 

Tutulmalar Kuzey, Güney ay düğümleri dediğimiz kadersel noktaların devrede olduğu zamanlarda gerçekleşir. Görmekte zorlanılan veya ertelenen konularla ilgili açığa çıkışlara neden olabileceğinden bulanıkların bitmesine; gelişim önündeki engellerin fark edilerek değişime ve düzene girilmesine yardımcı olur. Önemli başlangıç ve sonlanmalara yol açtığından bir nevi dönüm noktası gibidir.
Güneş tutulmaları yeniaylarda olur, etkisi dışsaldır, o nedenle karar alma, harekete geçme arzusu uyandırır. Ay tutulmaları ise dolunaylarda meydana gelir ve daha çok içsel hissedilir, duygusal değişimlere neden olur. Tutulmalar farkındalığa bağlı olarak olumlu veya olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilirler. 
Güneş tutulmalarının etkileri tutulmadan birkaç hafta önce başlar ve bir sonraki güneş tutulmasına kadar devam eder.

TUTULMANIN YÜKSELEN BURÇLARA GÖRE ETKİLERİ

YÜKSELEN KOÇ:
Toplumsal kimlik, iş, meslek, kariyer konuları önem kazanabilir.
Kariyer konularında hareketlenmeler; başlangıç veya sonlanmalar olabilir, gelecek adına yeni hedefler saptanabilir. Kişi kariyerinde bulunduğu konumdan kalben tatmin değil; işler arzuladığı gibi gitmiyor, yeterli motivasyona sahip değilse saplantılardan, korkulardan kurtulmaya çalışarak değişimden yana olabilir. Kalpten gelene, özüne, yeteneklerine uygun yeni hedefler belirleyebilir. Kariyer inşasında gecikmeli durumlar, başarısızlıklar var ise bu konulara daha disiplinli ve ciddi yaklaşılabilir. İşkolik haller var ve bunlar aile içi ilişkilere zarar vermekte ise her iki konunun da hakkı verilerek denge kurulabilir. Aşırı hırs ve güç peşinde olma gerek aile gerekse iş hayatında ki ilişkilerde sıkıntı yaratmakta ise benmerkezci hallerden uzaklaşarak, anlayışlı, duyarlı, adaletli, uyumlu, iş birliğinden yana ve dengeli olmaya çalışıla bilinir.

YÜKSELEN BOĞA:
Üst düzey eğitimler, akademik konular, inançlar, felsefeler, uzak yerlere yapılan seyahatler, hukuki meseleler, yazma ve yayıncılık gibi konular önem kazanabilir.
Hayatın anlamını yakalamanın, sağlam bir inanç geliştirme ve bu inanca bağlı ideallere sahip olma ile gerçekleşebileceği bilincine gelmeyi sağlayacak açığa çıkışlar olabilir. Mutlu, huzurlu, coşkulu, iyimser, üretken ve verimli olabilmenin önünde engel olan korku kaynaklı yargılardan; fanatiklikten, sabitlikten; inatçılıktan, değişime dönüşüme karşı olmaktan; aşırı maddeci bakıştan kurtularak esas zenginliğin madde-mana dengesi ile olabileceği bilincine gelinebilir. Kendinden farklı düşünen kişilere hoşgörülü ve saygılı olma, çeşitliliğe ve yeniliklere açık olma, ilişki ve iletişimde empatiye önem verme dar çevreden çıkarak insanlar arası ilişkilerden ve onların kattıklarından faydalanmayı sağlayabilir.

YÜKSELEN İKİZLER:
Ortaklıklar kanalıyla kazanılan maddi ve manevi değerler, miraslar, eşten gelen paralar, bankalar, krediler, borçlar gibi konular önem kazanabilir.
Maddi konularda hareketlilik başlayabilir; beklenen alacaklar varsa tahsil edilebilir, borçlar varsa ödeme yapma zamanı gelebilir. Eğer maddi manevi paylaşılan değerlerde süregelen sıkıntılar varsa, bunları çözebilmek için yüzeysel, samimiyetsiz ve kararsız hallerden kurtularak daha dikkatli plan ve programlar yapılabilir. Ben ve benim değerlerim ile sen ve sen senin değerlerin arasında ki anlaşmazlıklarda çözümün adaletli, hoşgörülü ve iyimser bakış açısı ile çözülebileceği fark edilebilir. Derin paylaşımlarda, bir kişi ile bütünleşme korkusu veya tam tersi saplantısı var ise bundan kurtulma adına adım atılabilir. Maddi manevi paylaşılanlarda sınırların ve dengenin önemi fark edilebilir. Kişi ruhsal açıdan rahat değil, kendi öz değer duygusunu edinmekte zorlanıyor ise bunun derindeki sebeplerini görebilme adına yardım alabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ:
Evlilik, ortaklık gibi karşılıklı alışveriş içeren yakın ilişkiler önem kazanabilir. 
Kişi kendi duyguları ile tanışabilir ve onlarla irtibat kurabilir. İlişkilerde tıkanıklıklar varsa bunların neden ve kimden kaynaklandığı görülebilir; geçmişin etkilerinden, alışılagelmiş hal ve hareketlerden, vazgeçilerek ilişkide yeni beyaz bir sayfa açılabilir. İlişkiyi duygusal manipülasyonlar yaparak yönetmeye çalışmaktan, bir nevi görev gibi yaşamaktan kaçınmaya niyet edilebilir; karşılıklı anlayış ve duyarlılığa önem verilebilir. Gerçek ve samimi ilişkinin önündeki engeller görülebilir. Takıntılı, saplantılı hallerden kurtularak samimiyet ve dürüstlüğe dayalı, kalpten ilişki yürütme adına adım atılabilir. İlişkilerde bağımlılıktan ziyade bağlılığın önemli olduğu anlaşılabilir ve ilişki içinde karşılıklı denge, uyum, eşitlik ilkesine dayalı medeni ilişkiler oluşturmaya önem verilebilir. İlişkide ki tıkanıkların aşılabilmesi ve sorunları çözebilme adına danışmanlık alabilir. Süregelen davalarla ilgili gelişmeler yaşanabilir.

YÜKSELEN ASLAN:
İş hayatı, iş ortamı, iş arkadaşları, gündelik hayat içinde halledilmesi gereken yükümlülükler, sorumluluklar ve sağlık konuları önem kazanabilir. 
Belki de uzun zamandır planlanan ancak ertelenen, gündeme alınamayan, bahsi geçen konularda ki tıkanıklıkların; sorunların aşılarak gerek içsel gerek dışsal düzenin sağlıklı bir şekilde kurulabilmesinin nasıl olacağı ile ilgili farkındalıklar artabilir. Kalpten gelen sese kulak vererek, ruhla bağlantı kurarak saplantılı hallerden korkulardan arınarak alışkanlıklarda değişim yapma gereği hissedilebilir, yaratıcı çözümler bulunabilir. Fiziksel ve maddesel anlamda sağlıklı düzen kurabilmenin en temel koşulunun sağlam bir ruhsal düzene bağlı olduğu fark edilebilir, ruh-beden dengesi önem kazanabilir. İş ortamında ki ilişkilerin dengeli olabilmesi için anlayışlı ve duyarlı olma, ego kaynaklı baskıcı hallerden uzaklaşabilme adına farkındalık gelişebilir.

YÜKSELEN BAŞAK:
Yaratıcılıklar, sanat ve spor ile ilgili konular, çocuklar ve içteki çocuk, yaşamın keyifli yönleri, aşk yaşamı, riskli durumlara yatkınlık ile ilgili konular önem kazanabilir. 
Yaratıcı enerjinin ortaya çıkabilmesinin en temel koşulunun içimizdeki çocuk ile irtibata geçme, dürüst ve samimi olma ile gerçekleşebileceği görülebilir. İçteki ateşin bastırılmasının, kendi gibi olamamanın aşırı katı, kuru ve hayatı sadece iş ve görev gibi yaşamanın kişiyi coşkudan ve an bilincinden uzaklaştırarak yaratıcılığı yok ettiği ve hayattan zevk almasının önünde engel teşkil ettiği anlaşılabilir. Aşk hayatı ve çocuklar konularına daha duyarlı, empati ve anlayışlı yaklaşılabilir. Özellikle ortak idealler için bir araya gelinen arkadaşlıklar, gruplar içerisinde kendi gibi olabilme ve karşısındaki kişilere de kendi gibi olma hakkını vermenin yolları keşfedilerek sağlam ve içten dostluklar kurabilmenin ortak projeler üretmenin yolları bulunabilir. Topluluklarda yüksek ego kaynaklı kontrolcü ve hükmedici davranışlar terkedilerek daha hümanist ve paylaşımcı olunabilir.

YÜKSELEN TERAZİ:
Anayurt, aile kökleri ve aile, taşınmaz mallar, yuva, ikamet edilen yer gibi duygusal güvenliği sağlayan konular önem kazanabilir.
Bu konularda yaşanan sıkıntılar varsa bunları çözebilme adına farklı bakış açıları geliştirilerek yeniliklerden yana olunabilir. Kişi duygusal güvenliğimi sağlayacağım derken katılaştığını, takıntılı ve kontrolcü hale geldiğini fark edebilir ve özellikle aile içi ilişkilerde baskıcı hallerden vazgeçebilir. Kendine samimi ve dürüst olarak geçmişin ve bilinçaltının onda yarattığı güvenlik ile ilgili korku ve endişelerden özgürleşmeye çalışabilir, mış gibi hallerden ziyade kalpten gelene, özüne göre gelecek planları yapabilir. Kendini ilişkiler içinde var etmeye çalışırken karşısındaki kişilere kırıcı dökücü ve sinirli yaklaşmaktan ziyade medeni, eşitlikçi, duyarlı ve anlayışlı olmanın faydalarını fark edebilir.

YÜKSELEN AKREP:
Kardeşler, yakın akrabalar ve komşular gibi yakın çevre ilişkileri, eğitim öğretim konuları, zihinsel faaliyetler, aklın işleyiş biçimi, iletişim konuları, seyahatler, bilgi toplama ve dağıtma ile ilgili konular önem kazanabilir. 
Sert, soğuk, uzak, yargılara bağlı, takıntılı zihinsel yapısının ilişkilerde yarattığı zararlar fark edilebilir. İletişimde öğretmen tarzı hallerden vazgeçilebilir ve insanlara hakikat bilinci içinde yaklaşılabilir. İlişki içinde olunan kişilere fikirlerini dayatma onların zihinlerini yönetmeye çalışma gibi hallerden ziyade onları anlamaya çalışmanın, duyarlılığın alçakgönüllü olmanın önemi fark edilebilir. Kişi aşırı tutkulu, takıntılı, saplantılı düşünceler ve hedefler içinde olduğunda bir nevi yüksek ideallere, uzaklara odaklandığında, tabiri caizse kendini fazla önemsemekte ise bunun yakın ilişkilerde yarattığı olumsuzluklar fark edilebilir. Kişi kendi zihinsel beceri ve algılarına uygun hedefler koyabilir. Eğitim, öğretim konularında gelişmeler yaşanabilir, kişinin ilerlemesini sağlayacak kurslar, bilgi alışverişi gibi konular önem kazanabilir.

YÜKSELEN YAY:
Sahip olunan yeteneklerin kullanılarak maddi kaynak yaratma ve öz değerin bulunabilmesi ile ilgili konular önem kazanabilir.
Ben ve benim kaynaklarım derken ve sınırlar korunmaya çalışılırken aşırı hırs ve maddeciliğin kişinin gerek kendisine gerekse ortak paylaşımlar içinde olduğu çevresine vereceği zararlar fark edilebilir. Maddi konularda bolluk bereket içinde olabilme adına korku ve yetersizlik hissediliyorsa bu duyguların aşılması adına uyanışlar yaşanabilir ve yeni kararlar alınabilir; kaynak yaratmak için yeni yollar keşfedilebilir. Paranın kazanılması ve harcanmasında sıkıntılar var ve sağlıklı bütçe oluşturulamıyor; değerler çar çur ediliyor, parasal konulara yüzeysel yaklaşılıyor; değişken ve istikrarsız haller sergileniyor, dikkatsizlikler zararlara neden oluyorsa düzeltilmesi için tedbirler alınabilinir.

YÜKSELEN OĞLAK:
Dış görüntü, kimlik duygusu, sağlıkla ilgili meseleler, hayat amaçları ve hedefler önem kazanabilir. 
Kişi gerek kendisi gerekse yakın ilişki ve gönül bağı içinde olduğu eş, ortak gibi kişilerle olan ilişkilerinde, duygu-mantık dengesini kurma adına farkındalık geliştirebilir, yeni başlangıçlar yapabilir; soğukluktan, yalnızlıktan, kalpten kopuk hallerden kurtularak, duyarlı, hassas, paylaşımdan yana ve anlayışlı olunabilir. Kendini bir nevi sıfırlayarak dönüştürme kişinin benliğini bütünleştirmesine yardımcı olabilir. Bütünlüklü olma ilişkilerde de olumlu gelişmeler sağlayacağından kişinin duygusal açıdan tatmin olmasına ve duygusal ihtiyaçlarını fark etmesine olanak sağlayabilir. Yakın ilişkilerde bağlanma ile ilgili korkular varsa, bunlar aşılabilir. İlişkilerde sorunlar karşı kaynaklı ise kimlik duygusuna sahip çıkma, yetişkin bir birey gibi ilişkiye yaklaşma, sınırlarını çizme, olgun ve ciddi yaklaşım sayesinde bağımlı hallerden, geçmişin etkilerinden özgürleşerek, gerçek bağlılıklar kurabilme adına atım atılabilir.

YÜKSELEN KOVA:
Ruhsal gücün farkındalığı, gizli yeteneklerin keşfi, hastalıklar, sıkıntılar, kontrol altında tutulamayan durumlar, çaresizlik hissedebileceğimiz durumlar önem kazanabilir. 
Kişi inziva ve içe yöneliş ile ruhsal gücünün farkına vararak içindeki saklı hazineleri keşfedebilir ve büyük bir dönüşüm yaşanabilir. Karşılaşılan olası zorluk ve çaresizliklere her şerde bir hayır vardır anlayışı ile yaklaşma, alttaki sırrı görmeye çalışma ve görebilme sonucu ruhsal anlamda dönüşüme niyet etme uyanışın, aydınlanmanın ilk adımı olabilir. Bu dönüşüm gerek fizik gerekse ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Kendi kendisinin altını nasıl oyduğunu, kendisine düşman hallerini ve sıkıntıları bir mıknatıs gibi kendisine nasıl çektiğini görebilir. Korkulardan gölge yanlardan arınmalar olabilir. Bu uyanış sayesinde işini, gücünü ve sorumluluklarını daha mükemmel biçimde üstlenerek, ruhtan gelene göre şekil alarak, ihtiyaç duyduğu içsel ve dışsal sağlıklı, dengeli düzenleri kurabilir.

YÜKSELEN BALIK:
Sosyal hayat, gruplar, arkadaşlar, geleceğe yönelik umutlar, belli bir ideal adına bir araya gelinip omuz omuza üretim yapılan işler ve çok insanın çalıştığı işyerleri ile ilgili konular önem kazanabilir.
Sosyal gruplar, çok insanın çalıştığı iş yerleri, büyük toplum ve ortak amaçlar için bir araya gelinen arkadaşlık ilişkilerinde sıkıntılı durumlar var; gelecek ve umutlar konusunda tıkanıklıklar yaşanıyor, kişi bir sürüklenme hali içinde; yapılmakta olan yol arkadaşlığı ve geleceğe yönelik idealler kişinin duygusal ihtiyaçlarını doyurmaktan uzak ise kişi kalbinin sesini dinleyerek, kimsenin etkisi altında kalmadan, bağımlılıklarından özgürleşerek yeni başlangıçlar adına niyetler edebilir. Grup ve arkadaşlıklar içerisinde sağlıklı bir yol arkadaşlığı yapabilmenin baş koşulunun herkesin özgür düşüncesine saygılı olmak ile yürüyebileceği fark edilebilir. Ne korkular ve baskılar kaynaklı kendi bireyselliğini kaybetmenin ne de başkalarının bireyselliğine müdahale etmenin güzel bir sonuç vermeyeceği ile ilgili uyanışlar yaşanabilir.

Güneş tutulmaları yeniay zamanlarında gerçekleştiğinden mümkün olduğunca sakin ve kapalı ortamlarda yapılacak güzel niyet ve duaların namaz, meditasyon gibi uygulamaların faydalı olduğu kadim bilgiler arasındadır.

Oğlak burcundaki tutulmanın bireyden bütüne maddi-manevi her tür konuda kalp gözümüzü açabilmesi; anlayışa, duyarlılığa, empatiye zemin hazırlayabilmesi; üstlenilen görev ve sorumlulukların bu anlayış çerçevesinde yürütülebilmesi duası ile.
Hoşçakalın
Olcay Palanlı / Kadim Bilgelik Okulu Astroloji Eğitmeni