Blog

OĞLAK Dolunayı

oglak-dolunayi
Makaleler

OĞLAK Dolunayı

8.06.2018 Saat 07:51 gibi “Oğlak Burcunda Dolunay” Gerçekleşmiştir.

Dolunay haritasında yükselen burcun, kuzey ay düğümü ile kavuşum yapan Aslan’da;
Aslan’ın yönetici gezegeni ve dolunay enerjisinin önemli ayağını oluşturan Güneş’in 12.evde Yengeç’te;
Ay’ın ise 6.evde geri giden Satürn ile kavuşum yaparak Oğlak’ta olduğu görülmektedir.

Yükselen Aslan an bilinci içinde yaşayarak, içindeki yaratıcılığı ortaya çıkaran, kendini ifade yeteneği olan, yaşama sevinci yüksek, iyimser, özgüvenli, alicenap, sıcak, dostane, organize etme ve yönetme becerisine sahip, gururlu, heyecanlı ve kararlı bir özellik sergiler. Tüm değerlerimizi ve talep ettiklerimizi anlatan Venüs’ün de Aslan burcunda ki yerleşimi yaşama aşkla bağlı olmayı gösterebilir. Bu olumlu enerjiler Aslan’ın yönetici gezegeni Güneş’in, doğru kullanılmadığında sıkıntı ve sorunlara neden olan 12. evde olması ve Satürn ile karşıtlığı kişinin kendini çeşitli nedenlerden ötürü ifadede zorlanmasına yol açabileceğinden karamsarlık, endişe ve vesveseler artabilir. Kişi kendini mağdur edilmiş, çaresiz hissedebilir ve çeşitli bağımlılıklara sığınabilir. O nedenle gerek ruhsal gerekse fiziksel sağlığın korunabilmesi için bireyselliğe ve içe yönelme; dış etkenlerin etkisi altında kalmaksızın yaşam enerjisine sahip çıkma sayesinde, 12.evde bir nevi sıkışan, kendini gösteremeyen haritalarda hayat kaynağını sembolize eden Güneş’in olumlu yönlerini ortaya çıkartma doğru bir davranış olabilir.

Haritalarda 6. ve 12. evler farkındalık geliştirerek ruhsal bütünlüğe ulaşma ile acıların, zorlanmaların üstesinden gelmeyi, kişisel bağımsızlığa kavuşmayı ve ardından sorumluluklara sahip çıkarak, çalışma, üretme, sağlıklı bir düzen kurma ve hizmet vermeye yönelik olma ile ilgilidir. Diğer bir deyişle kişilerin içsel düzenlerini sağlıklı bir şekilde kurmalarının ardından gerek kendilerine gerekse çevrelerine fayda sağlayacak şekilde üretmeleri ve verimli olmaları bu evler kanalı ile gerçekleştirilir.

Dolunay 6.evde olduğundan iş ve sorumluluklarımıza sahip çıkarak sağlıklı, güvenilir ve sağlam düzenler kurma ihtiyacımızın olduğuna işaret edebilir. Ancak Ay-Satürn kavuşumu bunu yapabilmenin önünde engel ve sınırların da olabileceğini göstermektedir. Engellenmeler kişide duygusal açıdan soğukluğa, sertleşmeye, duyarsızlaşmaya, katılığa sevilmediğini düşünmeye, başarısızlık korkusuna ve güvensizliklere neden olabilir. Duygusal ihtiyaçların giderilmesinde ki zorluk kişinin kendini güvende hissedememesine yol açabilir ve gündelik hayatında yeterli performansı gösterememesine dolayısıyla düzensiz bir hal ortaya koymasına neden olabilir. Bu duygusal güvensizlik dolunayın yücelme yöneticisi olan Mars’ın Kovada ki yerleşimi ve güney ay düğümü ile kavuşum yapması nedeniyle her şeyden özgürleşme arzusuna bağlı olarak tepkisel davranışlara yol açabilir. Ancak Mars Kova’da geri harekete geçtiğinden maddi manevi her konuda verilecek ani kararların ve atılacak adımların çok da olumlu sonuçlar doğurmayacağı ihtimalini de göz önünde bulundurma doğru olabilir. Geri gitme sürecinde kişi sağduyulu ve gerçekçi bir şekilde dışsal hesaplaşmalardan ziyade içsel hesaplaşmalara yönelir; ani kararlar alıp hemen harekete geçmektense, geçmiş kaynaklı tüm yaşanmışlıkları, tecrübeleri tekrar gözden geçirir; maddi manevi her konuda rahatsızlık duyduğu konularda kendi payının olup olmadığına bakar ve gördüğü hataları düzeltme yoluna giderek hesapları iyi kapatabilirse, geleceğe yönelik atacağı adımlarda daha sağlam bir zemin bulabilir. O nedenle Mars geri giderken akıldan, mantıktan ayrılmama, gerçekleri görmeye ve okumaya çalışma, duygusal dalgalanmalardan ve gereksiz risk içeren hallerden uzak durma faydalı olabilir. Evren şu an irade göstererek karar alma ve harekete geçme konusunda bir nevi es vermekte, yani dur demekte gibi olduğundan onun bu uyarısını dikkate almak, ileriye doğru ortaya çıkabilecek zararların önüne geçilmesi adına fayda sağlayabilir.

Her yağmurdan sonra gökyüzünde beliren gökkuşağını hatırlayarak umutsuzluktan, kaygılardan, korkulardan uzak durma; iyimser bakış açısını kaybetmeme sayesinde, benliğimizden, sağlığımızdan, yaşam coşkumuzdan daha önemli ve değerli hiçbir şeyin olamayacağını görebilme; Allah’ın bizlere nasip ettiği hayatların hakkını verebilme; yaşadığımız her anın, aldığımız her nefesin kıymetini bilebilme ve şükür içinde olabilme duası ile.

Olcay PALANLI / Astroloji Eğitmeni