Blog

OĞLAK BURCUNDA DOLUNAY VE AY TUTULMASI

oglak-burcu-dolunay-ay
Astroloji Makaleler

OĞLAK BURCUNDA DOLUNAY VE AY TUTULMASI

17.07.2019 gece yarısı 24° Oğlakta dolunay ve kısmi ay tutulması yaşanacaktır.Tutulma anında Boğa burcu yükselmekte ve ani değişimler gezegeni Uranüs yükselen boğa ile kavuşum yapmaktadır. Bu durum hayata yaklaşımda ve hedeflerde değişim yapma arzusunu tetikleyebilir. Huzur ve şükür içinde yaşamak için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği adına farkındalığın artmasına yardımcı olabilir.

Tutulmalar uzun süredir alttan alta süregelen, gizlide kalmış o nedenle pek de anlamlandırılamayan durumları görünür hale getirir. İkilemde bırakarak durağanlaşmaya neden olan sisli hava, tutulma sürecinde ve süreci takip eden ortalama 6 aylık zaman içinde yavaştan dağılmaya başladığından, gerçekler daha net bir şekilde algılanabilir. Açığa çıkışlar önce sonlanmalara ve ardından yeni başlangıçlara yol açabilir.

Tutulmalarda Kuzey, Güney Ay düğümleri devrede olduğundan yaşanılanlar son derece kadersel sonuçlara yol açabilir. 2001 yılında Kuzey Güney ay düğümleri yine Yengeç-Oğlak aksında yerleştiğinden o dönemde yaşananlara benzer durumlar veya yaşananların devamı niteliğinde deneyimler önümüze gelebilir. Bu durum, doğum haritanızda 24 derece Oğlakla ilgili bağlantılarınızın olması halinde daha belirginleşebilir. Tutulma 4-10 aksı dediğimiz bir ağacın kökleri ile meyveleri arasındaki ilişkiyi anlatan evlerde olduğundan, kendi özümüzü keşfederek bu öze uygun hedefler koymaya, bu hedeflere adım adım ilerlemeye ve sosyal hayat içinde yerimizi belirlemeye fayda sağlayabilir. Bir nevi elma tohumu isen sana uymayan tüm maskelerden sıyrılarak tohumuna uygun meyve verme de diyebiliriz bu duruma.

Gerçeklerle yüzleşme ve yeni duruma adaptasyon insana zor geldiğinden eski medeniyetlerde tutulma süreçlerinde ki açığa çıkışların çeşitli zorluklara, sıkıntılara, üzücü durumlara yol açtığı düşünülürdü. Ancak günümüzde tutulmalar ister pozitif isterse negatif sonuçlara yol açsın, gelişim için yaşanılması gereken; değişimin, dönüşümün yapılabilmesine fırsat tanıyan; hatta insanı bir nevi gelişme adına değişime zorlayan gökyüzü hareketleri olarak değerlendirilmektedir. Tutulmalar bu açıdan değerlendirilirse geride bıraktığımız Yengeç burcundaki Güneş tutulması ile önümüzdeki Oğlak burcundaki ay tutulmasının açığa çıkardıklarını iyi özümsemek geleceğe yönelik doğru plan ve projeler yapmaya; sağlam hedefler belirlemeye yardımcı olabilir. Oldukça derin ve köklü değişimlere yol açabilme ihtimali olan Ay tutulmasında Yengeç ve Oğlak burçlarındaki gezegen birikiminin Neptün’den aldığı olumlu açılar bu değişimleri yapabilme adına desteklendiğimizi de göstermektedir.

Ay tutulmaları dolunaylarda gerçekleşir. Ay duygu dünyamızla, duygusal ihtiyaç ve tepkilerimizle ilgili olduğundan kalpten gelen sesi duyabilmek ve doğru kararlar alabilmek için kalp çakrası üzerine yoğunlaşma faydalı olabilir. İlk olarak geçmiş kaynaklı negatif blokajlardan arınma; bağımlılık nedeniyle insanın ilerlemesine engel olan tüm takıntılı, saplantılı hallerden özgürleşme; bugüne yarar sağlamayan kalıplardan kurtulma, bir nevi sıfırlanma için çeşitli ruhsal çalışmalar, meditasyonlar yapılabilir. Ardından temiz bir niyet ve dua ile kalpten gelen ses duymaya çalışma, gelecek adına nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini anlayabilmeye yardımcı olabilir.

Tutulma sürecinde kendinden kendine yapılacak samimi sorgulamalar doğru cevaplara ulaşmaya ve hatalı adımlardan korunmaya yardımcı olabilir.

Duygularımın farkında olup, onları geçerli kılmakta mıyım?

Kendimi duygusal açıdan güvende hissediyor muyum? Doyumlu, huzurlu ve mutlu olabilmemin önünde engel teşkil edenler her neyse, bunları saptayarak, değişime gönüllü olabilir ve yeni bir sayfa açabilir miyim? İçinde bulunduğum olası sıkıntılarıma katlanmaya devam mı edeceğim? Yoksa gerek ben ve gerekse çevre kaynaklı hoşnutsuzlukların yarattığı havadan özgürleşmeyi mi seçeceğim?

Duygusal ihtiyaçlarımı karşılamak için yaptığım planların, koyduğum hedeflerin gerçekleşmesi mümkün müdür? Diğer bir deyişle boş hayallerden ve abartılı bekleyişlerden kendimi uzak tutabiliyor, kapasitemi ve yeteneklerimi değerlendirirken ölçüyü doğru tutturabiliyor muyum?

Gerçekleşmesi mümkün hedeflere ulaşma da yeteri kadar ciddi, dayanıklı, sabırlı olabilir ve değişimin getirebileceği zorluklarla baş edebilir, geçmiş kaynaklı bağımlılıklarımdan, bana güven telkin eden alışkanlıklarımdan kurtulabilir miyim? Ayaklarım yere sağlam basıyor mu, aklım yeteri kadar başımda mı?

Duyguların temsilcisi Ay, tutulmanın gerçekleştiği Oğlakta asaleten düşük olduğundan, duyguları ifade etme ve ihtiyaçları dile getirme zorlaşabilir, karamsarlık, güvensizlik ve duygusuzluk artabilir. Öte yandan ilişkileri sembolize eden Yengeç burcundaki Venüs’ün, Oğlak burcundaki Satürn ve Pluto ile yaptığı karşıtlık ilişkilerde bağlanma problemlerine; değişkenliğe, dengesizliğe; soğuk ve uzak hallere; güç oyunlarına; manipülasyonlarla kişilerin birbirini kontrol ederek yönetme isteğine yol açabilir. Bu olumsuzluklardan korunmak için duygusal konularda ciddi, olgun, vicdanlı, alçakgönüllü, sorumluluk sahibi ve karmaşadan uzak durarak net bir görüntü sergileme fayda sağlayabilir. Geri gitmekte olan düşünce ve iletişim gezegeni Merkür ile karar, hareket ve mücadele temsilcisi Mars’ın Aslan’da ki kavuşumu üst perdeden, ego kaynaklı kırıcı konuşmalardan kaçınmanın, hatta çok gerekmedikçe konuşmamanın, alelacele verilmiş karar ve hareketlerden kaçınmanın, zorbaca hallerden uzak durmanın gerekliliğine işaret ediyor olabilir.

Ay tutulmasının, bireyden bütüne tüm insanlığın gelişimine katkı sağlayacak yeni ve yaratıcı fikirlerin doğumuna vesile olması ve bu fikirleri somutlaştırarak sağlam bir yapı kurma cesaret ve iradesini ortaya çıkarabilmeye yardımcı olması duası ile. 
Hoşçakalın
Olcay Palanlı