Blog

KUZEY-GÜNEY AY DÜĞÜMLERİ YENGEÇ-OĞLAK AKSINDA

yengec-oglak
Makaleler

KUZEY-GÜNEY AY DÜĞÜMLERİ YENGEÇ-OĞLAK AKSINDA

16 Kasım gece yarısı 03.28 de haritalarda kadersel etkileri sembolize eden Kuzey, Güney ay düğümleri burç değiştirecektir. Aslan burcunda hareket etmekte olan Kuzey Ay Düğümü Yengece, Kovada ki Güney Ay Düğümü ise Oğlağa geçecek ve önümüzdeki bir buçuk yıl süresince bu burçlarda etki gösterecektir.

Ay düğümleri fiziksel nesneler olmayıp matematiksel olarak hesaplanan noktalardır. Dünya’nın Güneş çevresinde dönerken izlediği yörünge ile Ay’ın Dünya’nın çevresinde dönerken izlediği yörüngenin kesiştiği iki noktaya Ay Düğümleri denir. Hareketi daima geriye doğrudur.

Bu iki düğüm haritalarda incelenirse birbirlerine karşıt açı yaptıkları görülür. Astrolojide karşıt açı aynı niteliğe sahip birbirine uyumlu elementlerdeki burçlar arasında meydana gelir. Karşıtlık ikiye bölünmüşlük, birbirine zıtlık, birbirini reddetme gibidir. Bir yan kalk gidelim derken diğer yan otur der gibi işler. Bu çelişki ne o ne bu deyip ikisi arasında ortak bir yol tutturma sayesinde çözülebilir.

Astrolojide kişiye özellikle ilk Satürn döngüsünü yaşadıktan sonra haritasında Kuzey Ay Düğümünün bulunduğu burç ve evin konularına yönlenmesi tavsiye edilir ve doğru olan da budur. Ancak Ay güvenlik ihtiyacı ile ilgisi olduğundan ve bilindik şeyler bize daha çok güven verdiğinden Güney Ay Düğümünün bulunduğu nokta bizlere daha cazip gelir ve oraya çekilebiliriz. Aslında kişiden beklenen ikisi arasında tercih yapmadan dengeli olması ve her ikisinin de enerjisinden azami ölçüde faydalanmaya çalışmasıdır. Bu yöntem kişinin Kuzey Ay Düğümüne daha sağlıklı olarak gidebilmesini sağlar.

Bu bilgiler ışığında düşünürsek kasım ayı ortalarından itibaren Kuzey Düğüm Yengeç, Güney Düğüm Oğlak olduğunda ilahi plan kadersel olarak bizleri nasıl etkileyecek ve nasıl bir yol izlememizi isteyecektir?

Güney Düğüm Oğlak:
Her şeyi ve herkesi kontrol ihtiyacından çık; tüm dünyanın sorumluluğunun kendisine verildiğini sanıp her şeye maydanoz olmaktan uzaklaş; her ne yapmaktan ise onay ihtiyacı içinde olma ve kendini mecbur hissetme; insanları yönetme dürtüsünden kaçın, aşırı mal, mülk, para ve statü gibi hırslardan arın; ihtiraslar gözünü kör etmesin, duygusal açıdan küntleşme, donuklaşma duygularının farkına var ve onları geçerli kıl, robot gibi olma, şeklinde uyarılar yapacağını söyleyebiliriz.

Kuzey Düğüm Yengeç:
Duygularının farkına var, duygusal ihtiyaçlarını fark et, yaraların, doyurulmamış yanların varsa ve bunlar senin duygusal açıdan güvensizliğine neden oluyorsa kendine dürüst ol ve itiraf et, kabullen. Kendini duygusal açıdan besle, koru, kolla. Bakılacak, kollanacak biri varsa öncelikle kendinsin. Kendine bir anne şefkati ile yaklaş, sar sarmala, hoş gör ve büyüt. Büyüt ki sen de diğerlerinin duygusal ihtiyaçlarına duyarlı ol, anlayış göster onları hoş gör destekle, besle. Bağımlılık ile bağlılık arasında ki sınırı fark et ne birine, birilerine veya bir şeylere onlarsız yaşayamam gibi yaklaş ve bağımlılık geliştir ne de bağlılıktan korktuğun için insanlardan kaç. Issız adam sendromundan uzak dur bir yerlere ait olma korkusundan uzaklaş. Duygusal tepkilerini kontrol et, değişken hallerden ve gelgitlerden kaçın, Ay’ın hallerine paralel olarak oradan oraya savrulmaktan ve istikrasızlıktan kaçın. Duygusallığını duygulara teslim olarak değil de bilinçli bir duyarlılık içinde insanlara empati ile yaklaşarak yaşamaya çalış gibi tavsiyeler vereceğini söyleyebiliriz.

Oğlak dış dünya Yengeç ise iç dünya gibidir. İç dünya doğru dürüst doyurulmadıkça kişi kendi duygusal ihtiyaçlarını tanıyıp onları tatmin etmedikçe, dış dünyada özellikle iş yaşamında veya sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırken kendine göstermediği hoşgörüyü diğer kişilere de göstermekte zorlanabilir. Sertleşme, hırstan gözü dönme, yalnızlaşma, işkoliklik gibi haller ortaya çıkabilir. Olayları, insanları ve koşulları yönetme becerisine sahip olunduğu halde kişinin kendinden kopukluğu onun çevresindeki insanlardan da uzaklaşmasına neden olabilir. Tüm başarılar insanlar içinde bir insan olarak, onlarla çeşitli duygusal paylaşımlarda bulunarak gerçekleşebileceğinden kişi böyle bir yalnızlaşma neticesinde hedeflerine ulaşma da sıkıntılar yaşayabilir. Süreçte duygular ve kurallar arasında kalınması mümkündür. Kişi bir yandan duygularına göre yaşama isterken diğer yandan annem, babam, ailem, toplum ne der gibi karşıtlıklar yaşayabilir. O nedenle önümüzdeki bir buçuk yıllık süre içinde kişiler bir yandan kendi iç odalarına yönelip hasarlı yerleri tamir ederek duygusal açıdan kendilerini güçlendirir, bağımlılıklardan kurtulur, kişisel güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilir; diğer yandan ise bu tamamlanmanın sağlayacağı motivasyon ile amaçlarına, hedeflerine odaklanır, yaşamlarının idaresini ellerine alabilir ve gerek özel gerekse toplumsal hayatlarında daha dengeli bir yapı ortaya koyabilirler.

Maskelerden kurtulup duygusal zekamızı devreye sokarak şefkat ve merhametin öne çıkması gereken bu dönemde, Yengecin empati yeteneği ile Oğlağın bilgeliğini bir potada eriterek, içsel ve dışsal güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılayabilme en başta kendimize ardından ailemize, vatanımıza ve evrene çalışıp üreterek faydalı olabilmemiz duası ile.

Hoşçakalın
Olcay Palanlı / Kadim Bilgelik Okulu – Astroloji Eğitmeni