KADİM ŞİFA EĞİTİMİ

Kadim Şifa Teknikleri; tanık şuuru ile kendi varlığı üzerinde çalışmalar yapabilme bilincine gelen kişinin artık başkaları üzerinde de “Şifa tekniklerinin” uygulayıcısı olabilmesi üzerine tekniklerin anlatıldığı ve deneyimletildiği eğitim programıdır.

Varoluşun hangi projesiyim? sorusu yaşayacağın hakikatin zuhuru. Tekamül sürecinde önüne dizilmiş merdiven basamaklarının seni taşımaya, yükseltmeye niyetli olduğunu unutma!
Kadim Bilgelik birinci aşama ile boşluk bilinci, özdeşleşmeme ve derin farkındalık zeminine demir attık. İkinci aşama; bize bilinç ile bıraktıklarımızı, bilinç ile kullanmayı öğretti. Süptil alemin yasasına semboller aracılığı ile sıçramayı deneyimlendik. Kadim Şifa 3.aşama ile artık kolektifte çalışan tüm alemlerde şifa latifesini açığa çıkaran fertler oluyoruz… Kadim Şifa çoklu modül teknikleriyle, kadim mananın şifalandırdığı zeminde derin farkındalık ve şifa olacağız. Şifanın şifacılık ile kısıtlanamaz bir tecelli olduğunun farkındalığını ve dahi bunu hayatlara ve ruhumuza geçirmenin ferahlığını yudum yudum tadacağız.

Katılım Koşulları : Kadim Bilgelik 1 ve 2. aşama tamamlanmış olması gereklidir. 

Kadim Şifa Teknikleri Eğitim Konu Başlıkları

BİRİNCİ BÖLÜM

KADİM ŞİFA SANATI
1. GENÇ KALMA SANATI
2. NE YİYORSAK O YUZ
3. İMGELEME SANATI
4. İMGELEME & UNSURLARI
5. ELLER İLE ŞİFA
   a. PARMAKLARI AKTİVE ETME
   b. ELLERİ AKTİVE ETME
   c. ELLER İLE ŞİFA UYGULAMASI
   d. TESİRLİ ŞİFA SAATLERİ
   e. HANGİ HASTALIKLAR’A ŞİFA OLUR
   f. MANEVİ RAHATSIZLIK BELİRTİLERİ VE SEBEPLERİ
6. SURE’LERİN MADDİ MANEVİ ŞİFALARI
   a. KURAN-I KERİM’DEKİ SURELER’İN ŞİFA’LARI(İMAM’I CAFER-İ SADIK HAZRETLERİN’DEN)
   b. BİTKİ’LER İLE HASTALIKLAR’A ŞİFA
7. ÇEŞiTLi ŞiFA REÇETE’LERİ

İKİNCİ BÖLÜM

KADiM BİLGİLER

1. HAVAS İLMİ
2. HAVAS İLMİN’DE BAŞARILI OLMAN’IN ŞARTLARI
3. EBCED İLMİ
4. HARF’LER
5. HARF’LERİN HAVAS’I
6. AYET’LERİN HAVVASI
7. KURAN’DAKİ SURELERİN HAVASI
8. DUA’LAR
9. AZAMET VE KASEMLER
   a. CELCELÜTİYE
   b. ESMA-İ BERHETİYE
   c. CENNET’ÜL ESMA
   d. ESMA-ÜL HÜSNA