KADİM BİLGELİK EĞİTİMİ

Amacı Sensin……
Amacı, değişmeyen ve ölümsüz olan bilinci fark edip bu gerçeği şahsında deneyimlemen, elzem ve kaçınılmaz olan ‘Ferdiyet’ bilincini gerçekleştirme projesi… Büyük keşif ve içsel devrimin bilgelik ve cesaret kazandıran yolculuğu…

Aradığın ve beklediğin büyük dönüşümün olmazsa olmaz katalizörü… Arayanın yakalandığı arayış keyif ve lezzet için olduğu oyunun bittiği Şah ve mat düzlemi… Bilgi ve sevgi paylaşımın ötesinde, nefsini bilme bilgeliğinin ölmeden önceki ilk ve son durağı…

Kendini bilme ve uyanma nedir, insan Evren’in algıladığı alem olan dünyada ve dahi tüm boyutlarda hangi parçasıdır ? Varoluş amacı nedir gibi sorularının en derin kadim cevaplarını “bütünü” izleme tanık olma bilinci ile öğreniyoruz.

 Oktavlar ve Triatlar İlkesi
Tevhid Anlayışı İle Bismillahirrahmanirrahim ve La İlahe İlla Allah İlkeleri
 Ruhun Şuurlu İnşası
 Muhyiddin Arabi Ekolü İle Nefis Ve Nefes İlişkisi
 Nefes İle Zikir Uygulamaları
 Şaman Müzikleri ve Asanalar İle Bedensel ve Zihinsel Sağıltım
 Vipasana ve Kundalini Meditasyon Uygulamaları
 Ölmeden Önce Ölüm Deneyimi İle Hira’da Dönüşüm
 Kün Frekans İle Eterik ve Astral Beden Sağıltımı
 Çakralar Üzerine Subliminal Frekanslar İle Çalışma Teknikleri
 Manyetik Alanlar, Niyet-Hareket- Bereket İlişkisinde Tezahür Ettirme Sanatı
 Bedenin Bilgeliği – Karaciğer, Bağırsak, Sinüs Ve Eklemleri Arındırma Yöntemleri
 Blokaj Enerjilerden Ruh, Beden, Zihin Düzleminde Arınma Ve Korunma Yöntemleri
 Kur’an Sembolleri Ve Metafizik Objeler İle Çalışma – Bedene Ve Zihine İndirgenmesi
 Kadim Bilgelik Bilinci İle Bütüncül Şifa Yöntemleri
Soru- Cevap İle Semboller İlmi ( 2. Aşamaya Hazırlık)