Blog

JÜPİTER YAY GERİ HAREKETİ

jupiter-yay
Astroloji Makaleler

JÜPİTER YAY GERİ HAREKETİ

Geçtiğimiz Kasım ayında Yay burcuna geçen transit Jüpiter, 11.04.2019 tarihi itibariyle 4 ay sürecek olan geri hareketine başlamıştır.

Jüpiter, gerek iç gerekse dış dünyaya yapılan yolculuklar, üst düzey eğitimler ile edinilen bilgiler ve hayat içinde bizzat yaşanarak öğrenilenler aracılığı ile oluşturulan değer yargıları, inançlar, felsefeler ve hayat görüşlerini temsil eder. Evrenseldir, insanlığı bir bütün olarak görür ve insanlar arası bağın oluşabilmesi için gerekli olan etik değerler ve prensiplerle ilgilidir. Amacı mutluluk, doyum, memnuniyet içinde yaşama, dolayısıyla hayatı anlamlı kılmaktır. Genişleten, bolluk, bereket veren, fırsatlar sunan, destekleyen, ödüller veren Jüpiter astrolojide en büyük şans gezegeni olarak bilinir.

Gezegenler geri giderken dışsal ve dünyevi konularda vaat ettiklerini gerçekleştirmekte zorlanırlar. O nedenle Jüpiter’in alanına giren akademik konular, üniversiteler, eğitimciler, yayıncılık, hukuk ve adalet, seyahatler özellikle uzak yerlere yapılan yolculuklar ve yabancılar ile ilgili konularda Jüpiter’in desteği ve şans veren etkisi yeterli ölçüde hissedilemeyebilir. Gezegen bolluğun bereketin de temsilcisi olduğundan. Retro süresince parasal konularda bazı daralmalar hissedilebilir. Büyük alışverişlerden kaçınma, gelir gider dengesine dikkat etme, gereksiz risklerden, savurganlıktan uzak durma faydalı olabilir.

Retro süresince Jüpiter’in dış dünyada görmekte zorlanabileceğimiz şans veren, büyüten, geliştiren enerjisini içsel dünyamızı genişletmek için kullanabiliriz. Dışarıda olanlara odaklanmaktansa içe çekilerek dürüst, samimi hesaplaşmalar yapma, kendine yönelme, özdekini anlamaya çalışma, içsel adaleti sağlama enerjinin çarçur edilmemesini sağlayabilir. Jüpiter ve Satürn arasındaki karşılıklı alışverişin ilk ayağı Jüpiter aracılığı ile bulduğumuz anlam duygusudur. Öncelikle kişi için değer verilen, ona anlamlı gelen şey bulunur. Ardından bulunulana uygun bir inşa süreci başlar ki, işte o noktada Satürn devreye girer. Jüpiter’in ne anlattığını iyi anlama bu dünyadaki somut değerleri inşa etmede çok önemli bir etkiye sahiptir. O nedenle gerileme esnasında yapılabilecek en faydalı şey, kişilerin kendilerini mutlu ve doyumlu hissettirecek olanı keşfetmeleri adına içe doğru yapacakları yolculuktur. Bu içe yönelişte yargısallıktan, değişime kapalılıktan, dogmatiklikten, kibirden, her şeyi bilen gibi dolaşmaktan, lütufkâr hallerden, hoşgörüsüzlükten, hak ve adalet duygusundan uzaklıktan, dikkatsizlikten, aşırı riskli tutumlardan kaçınarak olaylara yaklaşım sayesinde Jüpiter’in gölge yanlarından korunma sağlanabilir. Sıfır noktasından bakış mutluluğun ne ve nasıl yapılarak elde edilebileceğini daha rahat görebilmeye yardımcı olabilir. Önümüze gelen maddi ve manevi her tür sorunu sağlam bir inanç, etik değerlere saygı, iyimserlik, bilgece bakış ve hoşgörü ile çözmeye çalışma retronun ortaya çıkarabileceği depresif, mutsuz ve bulanık hallerden korunmayı sağlayabilir.

Neptün Balık burcunda ve balığın yöneticisi de Jüpiter olduğundan kendimize has değer yargılarımıza bağlı ideallerimizi gerçekleştirmeye çalışırken bütüncül düşünme, bencilce hallerden kaçınma, şefkate, empatiye ve merhamete önem verme, gücü esas sahibine teslim ederek sınırlarımızı bilme faydalı olabilir. Bahsi geçen ilkelere dayalı olmayan idealler ve hayaller zaman içinde bazı zorlukların ortaya çıkmasına ve hayal kırıklıklarına sebep olabileceğinden aldığımız ilham, vizyon ve sezgilerin doğruluğu adına dikkatli olup, kendimizi ve çevremizi yanıltmamamızın önemli olduğu bir süreç içinden geçtiğimiz ve geçeceğimiz söylene bilinir.

Jüpiter geri gitme sürecinde yarınları güzelleştirebilme, mutluluğu yakalayabilme, yaşayabilme ve yaşatabilme adına ilahi plandan kulağımıza fısıldananları duyabilmeyi sağlaması duası ile. 
Hoşçakalın 
Olcay PALANLI / Kadim Bilgelik Okulu Astroloji Eğitmeni