Blog

JÜPİTER İLERİ HAREKETE GEÇİYOR

jupiter-haerekete-geciyor-kubilay-aktas
Astroloji Makaleler

JÜPİTER İLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Nisan 2019’dan bu yana Yay burcunda gerilemekte olan, bolluk, bereket sembolü, değdiği yeri büyüten genişleten; Astrolojide büyük şans gezegeni olarak bilinen Jüpiter, 12 Ağustos itibariyle ileri harekete geçecek olduğundan gezegenin enerjisini daha net hissedebileceğimiz fırsatların bol olacağı bir süreç içine girmekteyiz.

Geride bıraktığımız 4 aylık süreçte, gerek maddi gerekse manevi konularda anlamlı, mutlu, doyumlu bir gelecek inşa edebilmenin yollarını keşfetmek için içe yönelmiş ve kendimizi anlamaya, okumaya çalışmış olabiliriz. Süreçte bolluk bereket enerjisi kısıtlı olduğundan maddi manevi yeterli ölçüde desteklenmeme neticesinde bir nevi eli kolu bağlı haller yaşanmış, şansın önü tıkanmış gibi hissedilmiş olabilir. Bu durum Ağustos başı sonlanan 3 haftalık Merkür gerilemesi ile daha da artmış olabileceğinden düşüncelerimizden emin olamamış, gelecek konularından ziyade geçmiş meseleler üzerine yoğunlaşmış ve oraları temizleme; eski hesapları kapatma yoluna gitmiş olabiliriz. 
Jüpiter Retro’sunda bir yandan bilgeleşme ve içsel dünyalarda genişleme yaşanırken, diğer yandan dış dünyada kendimize olan güven duygumuz azalmış olabileceğinden iyimser, neşeli, maceraperest yanlarımızı bastırmış, kendimizi mutlu ve coşkulu olmaktan uzak kalmış gibi hissetmiş olabiliriz. Korku ve güvensizlikler nedeniyle risk almaktan çekinme sonucu amaç ve istekleri gerçekleştirmeye yönelik kararlar alınamamış, sanki zaman durmuş gibi hissedilmiş olabilir. Bahsi geçen süreçte Neptün Jüpiter arası kare açı zaman zaman bulanıklıklara, aşırı hayalci tutumlara, yanılsamalara, gerçek dışı arzulara da yol açmış olabileceğinden, gerçeğin ne olduğu konusunda tereddütlere; inanılan değerlerde stabil olamamaya; değişkenliğe ve kararsızlıklara da yol açmış olabilir.

Jüpiter’in düz harekete geçeceği 12 Ağustos’ta, aklın ve iletişimin gezegeni Merkür’de Aslan burcuna geçecektir. Merkür Aslan’da zihin yaratıcıdır, özgüvenli düşünceler eşliğinde kendini ifade isteği artar, an bilinci içinde farklı ve etkili çözümler bulur, olayları organize etme becerisi yükselir. Ancak yine eş zamanlı olarak bahsi geçen tarihte dehanın, yüksek aklın, farklılıkların gezegeni Uranüs’ün geri harekete başlayacak olması sezgi boyutumuzda tıkanıklıklara yol açabilir. Uranüs’ün özellikle 19 Ağustos’a kadar Merkür ile yaptığı zorlu açı düşüncelerde dağınıklık, kopukluk, sabitlik, iletişimde anlaşmazlıklar, bağlantısızlıklar oluşturabilir. Buna ilaveten üst paragrafta bahsi geçen Jüpiter-Neptün karesi Kasım ayı başına kadar süreceğinden ilerleyen günlerde de gelgitli hallerin devam edebileceğini ve nasıl bir yol izlenmesi ile ilgili kararların alınması noktasında bazı zorlukların olabileceğine işaret etmekte gibi de görünmektedir.

Peki! Ne yapılmalı ki bu durumdan çıkılabilsin?

Astrolojide Kuzey Düğümün bulunduğu burcun sembolik açılımı tekâmül için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili ipuçlarını verir. Bu ipuçlarını iyi değerlendirir ve içselleştirebilirsek sınav niteliğindeki biri biten biri başlayan, kozmik şaka gibi olan engellerden daha rahat geçebiliriz. 
Kuzey Düğüm şu an Yengeç burcunda olup Yengecin yücelme yöneticisi Jüpiter Yay burcundadır. 
Mademki, Jüpiter’in Neptün ile yaptığı açı belirsizliğe, yanılsamalara, ütopyalara, aldanmalara; Uranüs retrosu üst bilinç ile kopukluk sonucu yanlış algılamalara zihinsel karmaşaya yol açabilir. O halde bu kaotik hali çözebilmek için Kuzey Düğüm Yengecin bizden ne talep ettiğine bakabiliriz.

Kuzey Düğüm Yengeç

Büyük ruhsal bir ailenin parçası olduğunu hissetmek, olayları evrensel ve bütünsel olarak değerlendirmek.

Duyguların farkına varmak ve geçerli kılmak. Katılaşmış hallerden ve korkulardan uzaklaşmak. Kalple temas kurmak. Güvensizlikleri dürüstçe ifade etmek.

Başkalarını beslerken kendi ihtiyaçlarını ıskalamamak, içimizdeki çocuğu beslemek, büyütmek, korumak, kollamak ve onun duygusal güvenliğini sağlamaya çalışmak.

Canlı cansız tüm varlığa empati ile yaklaşmak. Hayata bir annenin şefkatli, merhametli, sevecen gözleri ile izlemek. Her şeyi dörtdörtlük mükemmel yaparak onay ve takdir beklemektense esneyerek, gerek kendine gerekse çevreye hoşgörülü olmaya çalışmak, sevginin gücüne inanmak.

Herkesi ve her şeyi kontrol duygusundan uzaklaşmak. Güç sevdasından, güç oyunlarından, çekişmelerinden, hırstan uzak durmak. Aşırı kuralcı ve mesafeli hallerden geçerek, daha akışkan olmak, zırhlardan sıyrılmak.

Alçakgönüllü olmak, her şeyi ben bilirim hallerinden, gereksiz büyüklenme ve kibirden uzak durmak.

Yaşamdaki her şeyden sorumlu olduğu saplantısından vazgeçmek. Sorumlulukları paylaşabilmek.

Görev bilincine sahip olmak, ancak bu durumu abartmamak. Otorite, güç, mevki elde etme kaygısıyla ruhun ihtiyaçlarını unutmamak, potansiyele uymayan hedeflerden uzak durmak, ağır sorumluluklar alarak robotlaşmamak.

Köklere, aile değerlerine saygı duymak, geleceğe yönelik planlar yapılırken geçmişin tecrübelerinden faydalanmak bunların kıymet bilmek. Ancak bugüne fayda sağlamayan ve çağa uymayan yargılar ve kurallarla da yaşamı sınırlandırmamak, bağlılığı bağımlılıklardan ayrı tutmak.

Hayatın hangi alanında olursa olsun yeniliklere kucak açma; kendinize anlamlı bir yaşam planı inşa etme; yeni bir rota belirleme mi istiyorsunuz? Olaylara ve kişilere yukarıda yazılanlara uyumlanarak yaklaştıkça; akıl ve kalp arasında ittifak kurdukça; haktan adaletten uzaklaşmadıkça Jüpiter’in hediyelerinden faydalanma imkânınız artabilir, bolluk ve bereket enerjisini gerek maddi gerekse manevi konularda yaşamınıza daha rahat çekebilirsiniz. Hayat benim için ne anlam ifade ediyor ve ne yaparsam? Daha mutlu ve huzurlu olabilirim gibi soruların cevaplarına ulaşmanız kolaylaşabilir. İnandığınız değerlere bağlı seçimlerinizde kendinize daha çok güvenebilir, kararlı ve istikrarlı olabilirsiniz.

İnançların; felsefelerin; yüksek değerlerin; kişisel anlam duygusunun; içsel ve dışsal zenginliğin; umudun; genişlemenin, büyümenin, bolluğun bereketin sembolü büyük şans gezegeni Jüpiter’in bayram hediyesi gibi gelen fırsatlarından faydalanarak, şükür duygusu ile sunulanları doğru bir amaca kanalize edebilme ve ayakları yere basan bir dünya görüşü edinebilme duası ile.

Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.
Hoşçakalın
Olcay Palanlı