İNTERSCALAR EĞİTİMİ

– Interscalar (Ölçeklerarası) Bilinç ve Ölçek Etkisi
– Işık, Frekans, Osilasyonlar
– Proton & Elektron Rezonansı Işık Ufukları ve Bilinç Ölçekleri
– Heisenberg Etkisinin Işık Temelli İfadesi
– Uzay-Zaman, Mikro ve Makro Ölçekler ve Kozmik Bilinç
– Hiperuzay
– Hiperzaman, Interscalar Kommünikasyon
– Geometrik Konfigürasyonlar ve Sayılar
– Interscalar Kozmolojide Meditasyon ve Terapi
– Interscalar Kozmolojide Kadim ve Kutsal Bilgi