İNSAN POTANSİYELİ EĞİTİMİ

BEŞ TİP
• Beş Tip, Beş Yaşam Kodu
• Manifestör, Jeneratör, Manifesting Jeneratör, Projektör ve Reflektör
• Tipimizin stratejisini tanımak ve onu doğru kullanabilmek
• Bolluk yaratmanın ve deneyimlemenin kişiye özel yolları

OTORİTELER
• Otorite – Karar verme stratejileri
• 11 Farklı Otorite / 11 Farklı Karar verme biçimi
• Karar vermenin alışılmadık / bilinmedik yolları
• Daha doğru seçimler yapmak / daha doğru kararlar vermek

MERKEZLER
• 9 Merkez ve işleyişleri
• Kendi özgün doğamız ve koşullanmış doğamızı tanımak
• Kişisel imtihan noktalarımızı tanımak
• Kendi enerji doğamızı tanımak
• Sahip olduğumuz enerjileri doğru çalıştırmak
• Auramız ve enerjimizin nasıl çalıştığını anlamak
• Gerçek doğamıza geri dönüş kişisel yolculuğunuz