Blog

İKİZLER YENİAYI

ikizler-yeniayi
Astroloji Makaleler

İKİZLER YENİAYI

3 Haziran 13.02 de İkizler burcunun 12° 33′ derecesinde yeniay meydana gelecektir.
İkizler meraklı, öğrenme hevesi yüksek olan, entelektüel, hızlı düşünen ve hareket eden, yeniliklere ve yeni bilgilere adaptasyon sağlayabilen, yargısallıktan uzak, analiz yeteneği, algısı ve zekâsı yüksek bir burçtur. Sosyal yönü kuvvetli olduğundan insanlar arası iletişimde ve aracılıkta beceriklidir. Hayata duygusallıktan ziyade rasyonel akıl çerçevesinden bakar ve gerek insanları gerekse olayları bu yolla değerlendirir. Hava elementinden değişken nitelikli İkizler ham bilginin peşinde olup rasyonel akıl ve iletişim gezegeni Merkür yönetimindedir.

Hayata, insanlara, olaylara objektif yaklaşma; doğru bilgilere ulaşma ve bu bilgilere yorum katmadan, çarpıtmadan doğru bir şekilde yayma; sağduyulu ve dürüst bir aktaran ve aracı olma İkizlerin gelişmiş halidir. O nedenle eğitmenlik, öğretmenlik yapanlar, kitle iletişim araçlarında yoruma girmeden sadece olanı dürüstçe aktaranlar, haber aktarımı yapanlar İkizler teması ile ilgilidir.

İkizler Mitolojik olarak incelendiğinde Habil ile Kabil, Osiris ile Seth, İnanna ile Ereshkigal vb. gibi birbirine benzemeyen bütün kardeşleri, ikili yapıları sembolize eder. Gündüz ile gece, eril ile dişil, bilinç ile bilinçaltı, özne ile nesne, aydınlık ile karanlık, gökyüzü ile yeryüzü arasında ki dengenin kurulması ile ilgilidir. İkizler bu dengeyi kurmaya çalışırken gelgitler, şüpheler ve kararsızlıklar hissedebilir. Zihne çok takılma, önüne gelen her bilginin arkasından koşma, her şeyi didikleme sezgisel yönünü köreltebileceğinden gitgide gerçeklerden uzaklaşabilir ve yüzeyselleşebilir. İkizlerin çift ruhlu olarak nitelendirilmesinin ana nedeni içinde yaşadığı bu gelgitlerdir. Her şeye akıl ve mantık açısından yaklaşma ve mantığa oturtmaya çalışma onun kendine has sağlam bir inanç, felsefe geliştirmemesine; uzak görüşlü olamamasına ve hayatı anlamlı kılacak bir ideale bağlanamamasına neden olabilir ve dar alanda kısa paslaşmalar şeklinde yaşayabilir. İkizlerin özellikle dikkat etmesi gereken sabırsızlıktan uzak durma; objektif olma; yalan yanlış bilgiler ile gerek kendini gerekse çevresindekileri yanıltmama ve özüne sözüne güvenilir olmaya çalışmaktır. ‘Bir deli bir kuyuya bir taş atar kırk akıllı onu çıkaramaz’ deyişi İkizlerin iletişim olsun da ne olursa olsun tarzı düşünce ve boş konuşmalarının sonucunda ortaya çıkabilecek durum adına bir örnek gibi de değerlendirilebilir.

İkizler yeniayında Yükselen burcun Başak olduğunu görmekteyiz. Başak ruhsal ve fiziksel sağlığa, madde ile manaya eşit derecede önem vererek bütünlenmeye, tamamlanmaya yönelik bir burçtur. Başak faydalı faydasız ayrımını yaparak, işe yaramayan fazlalıklardan kurtularak sadeleşen, saflaşan, arınan, alçakgönüllü bir şekilde çalışarak üreten ve kendine sağlam düzenler kurarak bütüne hizmet etmeyi kendine amaç edinen bir burçtur. Dikkatli olması, ayrıntıları gözden kaçırmaması, pratik yaklaşımı ve gerçekçi bakışı sayesinde mükemmele ulaşma arzusundadır. Yeniaylarda şans noktası 1.evde olduğundan kişiler kendilerine fayda sağlamayan düşüncelerden arınarak kendi tarzlarını yaratabilirler.

Yükselenin geri giden Jüpiter Yay ve yeniay ile yaptığı kare açı ile Neptün ile yaptığı karşıt açı kimlik sergilenmesi ve amaçlar konusunda bulanıklıklara, sahteliklere, iç ve dış dünya arasındaki kopukluklar sonucunda riyakâr tutumlara, onaylanma arzusu nedeniyle oluşturulan maskelere ve yalanlara yol açabilir. Özellikle Jüpiter kare yükselen megolamaniye neden olabileceğinden gerçeklerden uzak abartılı hallere ve eleştirilere tahammülsüzlüğe neden olabilir. O nedenle kişilerin potansiyellerini ve amaçlarını objektif değerlendirmeleri, gerçekçi, dürüst, alçakgönüllü olmaları, illüzyonlardan, sahteliklerden, aşırı hayalperestlikten sıyrılmaları, kendi sınırlarını korurken başkalarının da sınırlarına saygı göstermeleri hatta net görüş için başta kendilerine ardından olaylara ve kişilere bir miktar mesafeli ve ciddi yaklaşmaları gereken bir yeniay süreci içinde olduğumuzu söyleyebiliriz.

İkizleri yöneten Merkür, Yunan mitolojisinde Hermes, Kadim Mısırda Kral Toht ve İslam Literatüründe İdris Peygamber olarak bilinir. Ana kaynaktan gelen tüm bilgileri dünyaya aktarır, aracılık yapar gelişmeye ve medeniyete katkı sağlar. Elinde tuttuğu asanın en tepesindeki kozalak figürü epifiz bezini, orta sütun bel kemiği ve omuriliği bu sütüna iki yandan dolanan yılanlar ise ateş ile su yani dualiteyi, zıtlıkların dengelenmesini anlatır. Yaradılışın temel güçleri olan bu yılanlar dengelendiğinde çift kanatlı olunur arınma sağlanır ve sonsuzluk bilincine ulaşılır. Birbirine sarılmış çifte yılan DNA sarmalı ve Tıp (şifa) sembolü olarak 1956 tarihinde Dünya Tıp Birliği tarafından kabul edilmiştir.

Yeniay da gerek yeniay, gerekse yükselenin yöneticisi Merkür’ün yönettiği ve rahat ettiği İkizler burcunda, başarının önünde engel yoktur, yeter ki doğru ve dürüst ol diyen sabit yıldız Betelgeaus ile kavuşum içinde olduğunu ve haritanın en önemli evlerinden biri olan 10.evde yerleştiğini görmekteyiz. Merkür İkizlerde zihinsel konularda ve iletişimde yüksek zekâ, objektiflik, ayırt edicilik, karşıtlıkları uzlaştırma ve arabuluculuk yeteneği verir. Hayatın hangi alanında olursa olsun yargısallık nedeniyle kendinizi aşamayarak dar bir bölgeye sıkışma, şüpheler ve kararsızlıklar nedeniyle kendinize bir rota çizmekte zorlanmalar hissediliyorsanız. Yeniay sürecinde zihinsel konularda ve iletişim tarzınızda bildiklerinizden özgürleşerek bir nevi sıfırlanarak Allah’ın Es Semi adının anlamı üzerinde düşünebilir, Merkür aracılığı ile gelen bilgileri net, tabiri caizse kılçıksız bir şekilde duymaya niyet edebilirsiniz. İlahi sistem ile İletişimde rüyalar, vizyonlar ve sembolik işaretler ön plandadır. Bu kanallar vasıtasıyla gelen bilgilere karşı farkındalıklı ve uyanık olma gerçek bilgiye ulaşmanızda fayda sağlayabilir.

Yeniayda tüm ikili yapılarda denge kurabilmek için kaynaktan gelen en doğru bilgilere ulaşılabilme, bu bilgileri rasyonel akıl yardımıyla değerlendirerek bütünleşebilme ve tamamlanabilme duası ile.
Hoşçakalın
Olcay Palanlı