Ey Örtünüp Bürünen

“Ey örtünüp bürünen, Birazı hariç geceleyin kalk! Yarısı kadar yahut bunu biraz azalt ya da çoğalt Kuran’ı tane tane oku. Doğrusu sana biz ağır bir söz vahy edeceğiz.”
Müzemmil, 1-5

Ey örtünüp bürünen!

Ey Beden, duygu ve düşünce örtüleriyle geçmiş tekrarları içinde geçmişine bürünüp giysilerine sarılan! Kalk gaflet uykusundan, kalk Allah yolunda yürü, kendinde saklı olan cevheri bil, kendi gerçekliğinee uyan ve evini sağlam, yıkılmayacak olan bir zemine kur. Bilinçaltı dehlizlerini, nefis çöllerini aş. Oralardan sülûk et, kalp sahrası aşamalarında mesafe kat et, nefis makamı gecesinde içgüdü, akıl ve duygu merkezlerinin istilası esnasında gözlemlediklerinin, negatif tutumlarının ve benlerinin istilaları esnasında Allah’a, özüne yönel.

Birazı hariç. Zaruret gereğince gecenin bir kısmını dinlenme, yeme, içme, bedenin vazifeleri için ayır, zira bunlar yaşamın için gereklidir. Ruh, bu beden sahasından inşa edilecektir.
Kuran’ı tane tane oku.

Fıtratına derç ettiğimiz merkezlerin, surelerin, istidatların gözlemcisi olabilmek adına bunların farkına var. Bunların anlamlarını, manalarını ve hakikatlerini arınarak anla. Çünkü insan Kuran okumadan yani kendisini tanımadan kendi mekanik davranışlarının, tekrarlarının, farkına varmadan kendisini idare edemez, kendi çalışma fonksiyonlarını bilmeden özgür olamaz ve zihin sisteminin kölesi olarak kalır.

Doğrusu, biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Seni Ruhu’l Kudüs ile farkındalık nurundan, çalışmasından gelen yüksek benlik bilinci olan öz ben ile destekleyeceğiz. Seni farklı katmanlarda kaybolmuş benlerin ile tanıştırıp, onlar aracılığı ile desteklenmeni sağlayacağız. Bu nurun, farkındalığını sana ileteceğiz ki, içinde bilkuvve bulunan anlam ve hükümler fiile çıksın. Ağır bir sözü, ağırlığı olan bir sözü kudret dairesinde cisimleşebilen ve sistemleşen ilkeleri sana vahyedeceğiz. Artık söylediklerin gerçek kılınacak.

Bizim Allah’a duyduğumuz sevginin başlangıcı işitmeyledir; görmeyle değildir. Yani, söz konusu olan Allah’ın bize söylediği Kün yani Ol! sözünü işitmemizdir. Şekiller, suretler ve âlem Kün’den olmuştur. Bizler Allah’ın tükenmez kelimeleriyiz.
Allah-u Teâlâ şöyle diyor;

“Ey kitap ehli, dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah’ın bir elçisi, Onun Meryem’e ulaştırdığı bir kelimesi ve Ondan bir ruhtur.”
Nisa, 171

“Rabbi’nin adını an! Bütün varlığınla Ona yönel!”
Müzemmil, 8

Sakın kendinizi unutmayın, her eylem içinde kendinizi anımsayın. Eyleminizde kendinizden uzak olmayın. Siz bu beden şehrine sultan olursanız, yani özü bilmek neticesinde gelen farkındalık ateşiyle bu bedenle sınırlı olmadığınızı bilirseniz, kendinizi tüm evrenlerde seyredersiniz. Bedeniniz evren gibi iş görür. Sizi, içinizdeki saklı hazinenin hayretine ve dahi hayranlığına düşürecek şey, içinizdeki âlemlere olan şahitliğinizdir.

Şimdi bu hakikati öğrendikten sonra kemâle (varlığın bütünlüklü) haline ulaşmak için kendinizi okuyun.

Bütün varlığınızla Ona yönelin. Kendinizi tamamen Allah’a verin, tam bir farkındalıkla şimdiye gelin. “Ey! Kulum, ben hep seninle birlikteydim, ben hep buradaydım.” hitabını duyun. Geçici duygu ve düşünce girdaplarından yüz çevirin. Bu ayrılmanız, tam bir ayrılma olsun. Kendiniz zannettiğiniz her şeyden ayrışıp, kendim zannettiklerinize yabancılaşın, tam bir ayrılık yaşayın.

Bu yönelişle varlığınıza sıradan yollarla alınmayacak bir feyz, bir besin sağlanır. Özüne yönelmekle yani kendini anımsamayla tüm katmanlarına bir cezbe, bir şok vermiş olursun ki yeni kaynakların kapıları size aralanır; kendinizi bir de bu açıdan değerlendirmeye başlarsınız.

Sizin varlığınız, sizin fark ediş gücünüzdür. Siz, bir fark edişsiniz. Özünüz hariç her şeyi fark ediyorsunuz. Özün ne olduğunu deneyimlemek, bunu hatırlamak yerine, bunun ne anlama geldiği üzerine kafa yoruyorsunuz ve bu düşünce ile kendinizi ıskalıyorsunuz. Sözde kalmış, söz ile perdelenmişlerden olmayın. Rabb  şimdi burada ve seninle.

Ben şimdi kendim,

Kendimim şimdiliğinde,

Ey şimdi olan,

Benim üzerimdeki tasarrufun ne?

Ben hangi isim, sıfatlarının tecellisi olarak buradayım?

Ve bana gördüreceğin fiiller (işler) nelerdir?

Dualarınız sezgilerinizden aksın. Sizin her halinize nigâhban olan Rabb, sizi en iyi bilendir. Kendinizden yol bulup ona varmaya çalışın. Şimdi yürüyeceğiniz yol açık ve O orada…