Celcelutiye İçerik

Celcelutiye İçerik

İmam-ı Gazâlî hazretleri nakleder ki:

– Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimize (ASM) dedi ki:
“Yâ Muhammed! Rabb’in sana selam ediyor ve selamın en mükerremini sana tahsis buyuruyor.  Sana bu hediyeyi ihsan buyurdu.”
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (ASM):
– “Ey kardeşim Cebrâil! Bu hediye nedir?” dedi.
– Cebrâil Aleyhisselâm:
– “Bu hediye, içinde İsm-i Azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük duâdır.”  diye cevap verdi.
Peygamber Efendimiz (ASM):
– “Ey kardeşim Cebrâil! Bu duânın adı nedir? Keyfiyeti nasıldır?” diye sordu.
– Cebrâil Aleyhisselâm dedi ki:
– “Yâ Muhammed! Bu duânın adı Bedî’dir (Celcelûtiye). İçinde en yüksek kasem ve İsm-i Azam vardır. O İsm-i Azam ki:

Arş-ı Alâ’nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah’ın arşını taşıyan melekler bu arşı kaldıramazlardı!
 Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve nûru olmazdı!
 Ay’ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, ay ışık veremezdi.
 Cebrâil Aleyhisselâm’ın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrâil yer yüzüne inemez, semâya çıkamazdı!
 Mîkâil Aleyhisselâm’ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi.
 İsrâfîl Aleyhisselâm’ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi.
 Azrâîl Aleyhisselâm’ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlûkâtın canını alamazdı.
 Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi.
 Yedi kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi sâbit olmazdı!

Bu ismi Âdem Aleyhisselâm okumuştur!”

İsm-i Azamı içinde saklayan ve Celcelûtiye’ye kaynaklık eden yüksek mânâların, yeşil bir atlas üzerinde yazılı olarak Cebrâil Aleyhisselâm tarafından Peygamber Efendimiz’e (asm) semâdan indirildiği nakledilir. Hazret-i Ali (k.v) demiştir ki: “Ben Cebrâil’in şahsını gök kuşağı sûretinde gördüm. Sesini işittim. Sahifeyi aldım. Bu isimleri içinde buldum!


CELCELUTİYE  1.AŞAMA EĞİTİM İÇERİĞİ

 Oktavlar ve Triatlar İlkesi
 Tevhid Anlayışı İle Bismillahirrahmanirrahim ve Lailaheillaallah İlkeleri
 Ruhun Şuurlu İnşası
 Muhyiddin Arabi Ekolü İle Nefis Ve Nefes İlişkisi
 Nefes İle Zikir Uygulamaları
 Şaman Müzikleri ve Asanalar İle Bedensel ve Zihinsel Sağıltım
 Vipasana ve Kundalini Meditasyon Uygulamaları
 Ölmeden Önce Ölüm Deneyimi İle Hira’da Dönüşüm
 Kün Frekans İle Eterik ve Astral Beden Sağıltımı
 Çakralar Üzerine Subliminal Frekanslar İle Çalışma Teknikleri
 Manyetik Alanlar, Niyet-Hareket- Bereket İlişkisinde Tezahür Ettirme Sanatı
 Bedenin Bilgeliği – Karaciğer, Bağırsak, Sinüs Ve Eklemleri Arındırma Yöntemleri
 Blokaj Enerjilerden Ruh, Beden, Zihin Düzleminde Arınma Ve Korunma Yöntemleri
 Kur’an Sembolleri Ve Metafizik Objeler İle Çalışma – Bedene Ve Zihine İndirgenmesi
 Kadim Bilgelik Bilinci İle Bütüncül Şifa Yöntemleri
 Soru- Cevap İle Semboller İlmi ( 2. Aşamaya Hazırlık )

CELCELUTİYE 2.AŞAMA EĞİTİM İÇERİĞİ

Celcelutiye Sembolleri ve Nitelikleri
 Huruf-U Mukattalar İle Esma Tabloları Hazırlanışı
 Esma ve Harf Frekansı İle Uyumlanma
 Şifanın Temel Nitelikleri, Seans Nasıl Yapılır?
 Celcelutiye Kanalına Bağlanma, Sembol Ve Objeler İle İmajinasyon Çalışmaları
 Yaşam Ağacı ve Bedene Yerleştirilmesi, İzdüşümleri Ve Zikirleri
 Celcelutiye Esmaları – Arapça Karşılıkları ve Kendi Esmanız İle Tanışma
 Aura Açma, Sırlama -Semboller, Harfler, Esmalar İle Gece Uygulamaları
 Mekan Arındırma, Şifalandırma ve Koruma Çalışmaları
 Kur’an Ve Celcelutiye İle Olumlama (Niyet) Çalışma Ve Uygulama Yöntemleri
 4 Temel Unsur (Ateş, Hava, Su, Toprak) İle Çalışma
 Metafizik Alem Kanunları Ve Duygu, Düşünce, Enerjiyi Yönetebilme Sanatı
 İsmi Azam Ve Ferdiyet Bilincine Ulaşma, Kullanma Yetkinlik Kazanma
 3 Temel Sûre (Fatiha, İhlas, Ayete’l Kürsi) Kudret Melekeleri İle İmajinasyon Çalışması
 Celcelutiye Sembolleri, Huruf-U Mukattalar, Harfler Ve Esmalar İle İnisiyasyon
 Kadim Sembollerin Anlamları Ve Kullanım Sahaları


Amacı Sensin……
Amacı, değişmeyen ve ölümsüz olan bilinci fark edip bu gerçeği şahsında deneyimlemen, elzem ve kaçınılmaz olan ‘Ferdiyet’ bilincini gerçekleştirme projesi… Büyük keşif ve içsel devrimin bilgelik ve cesaret kazandıran yolculuğu…

Aradığın ve beklediğin büyük dönüşümün olmazsa olmaz katalizörü… Arayanın yakalandığı arayış keyif ve lezzet için olduğu oyunun bittiği Şah ve mat düzlemi… Bilgi ve sevgi paylaşımın ötesinde, nefsini bilme bilgeliğinin ölmeden önceki ilk ve son durağı…

Süreçlerinin Farkında Ol!
Celcelutiye’nin bilinci senin sorunlarınla değil; seninle ilgileniyor. Çünkü sen sorunların değilsin. Kendini deneyimlemekten korktuğun için ürettiğin tüm sorunlar sadece yanılsamalarındır.
Her zaman ki gibi sen kendini gerçekleştirmek yerine sorunlarının çözümü ile uğraşıyor ve yeni düğümlerle korku illüzyonu güçlendiriyorsun.

Kendini gerçekten deneyimlediğinde sorunların hiç bir zaman olmadığını göreceksin.

Güzele Dönüşsün Düşlerin
Kusurlu insan, kusursuzu arar. Kusursuzu nefsinde ararsa, bütün çabaları boşa gider ve zarara uğrar. Ama nefesinde ararsa ahsen-i takvim sırrındaki insanın özü olan o güzel kıvama ulaşmaya yol bulur. Nefs ve nefes arasında bir elif miktarı fark vardır. O elif’i, ene’ye yani benliğe yüklerse yine zarara uğrayanlardan olmuş olur. Ama tevhide ve birliğe yani Allah’a ulaşmak için bir merdiven olarak görürse işte o zaman hakikati örten bütün gölgelerden arınmış olur.

Hiçliğini bilerek, bütün kusur ve noksanlardan beri olana intisap ettikçe mükemmele doğru yol alabilirsin.

“Şems-i Ezelî” ile Tanış!
İç güneşi gördüğümüzde, dışarıdaki her şey önemini yitirir. O zaman zindanlar saray olur; iç saray bulunmuştur… Dilenci olan zihin, bu noktada zekâsı ve sezgisi ile zengin olur. İç zenginlik (cennet) bulunmuştur. Başarı, mutluluk, bolluk ve bereketse bu zenginliğin bir yan ürünüdür. İnsan burada “El Mecîd” esmâsını görür. İçeriden açığa çıkan bu muhteşem yaratım (doğum) ile Allâh’ın şanının yüceliğini, büyüklüğünü seyreder. İçindeki “orijin ben”i bulmak gibidir bu deneyim.

Kişi bu noktada “Samed” esmâsına mazhâr olur.