KADİM BİLGELİK OKULU 1.AŞAMA EĞİTİMİ

Sırların hazinesi olan Bismillah ile başlarım. Onun ile o hazineyi keşf ederim. Ardından mahlukatın en hayırlısı, tüm dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı Muhammed (ASM)’a salat ve selam getiririm. (Celcelutiye 1-2)

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM İÇİNDEKİ SIRLAR İLE…

Ben ilimin şehriyim Ali onun kapısıdır. Hz. Muhammed (ASM)

Burası Hz. İmam-ı Ali kapısıdır. Bu çalışmanın Üstadı Hz. Muhammed Mustafa (ASM) rehberliğinde Hz.İmam-ı Ali’dir. Ashabı Suffa bilge ve taliplerinin buluşma noktası ve virdi buradaki esmalardır. Bu çalışma Tevhid ilmi olan Celcelutiyeye giriş mahiyetindedir.

Bizler bu yüksek ilim, şifa ve bilgelik çalışmasında Celcelutiye ve onun kanallığı ve niteliği hakkında çok daha fazla bilgi öğreneceğiz. Birinci aşamada ağırlıkla ilmi olup kısmen uygulamalar içermektedir. İkinci aşama ise tamamı ile uyumlanma, uygulama ve kodlamadır.

Birinci aşamada öncelikle varlık algımızı netleştireceğiz. Geçmiş ve geleceğe projekte olmuş bize hizmet etmeyen imtihanları, çapalamaları ve hükmü kalkmış gereksiz anlaşmaları feshetmeyi ve bir daha ebediyen alanımıza girmemesini öğreneceğiz. Bizi esfeli safiline çeken ve ilahi aşkı, raksı ve coşkuyu engelleyen haset, taklit, kıskançlık, şehvet, kin, affedememe, intikam gibi örtüleri dönüştürmeyi öğreneceğiz.

İlahi dansın önündeki bu dikenli tellerden bilincimizi anlayış ile kurtaracağız. Hem kendimizin hem ailemizin, milletimizin ve tüm dünya insanlarının hatta sıkışık kalmış bilinçlerin alanlarını temizlemeyi göreceğiz. Sonrasında ise (2.Aşama) Kuran, Cevşen ve Celcelütiye ile yeniden kodlanacağız ve bunları aktarmayı ve uygulamayı öğreneceğiz.

Süreç içinde bilgelik, şifa ve aydınlanmanın kendiliğindenliğini yaşayacağız. Bu çalışmaya girdiğiniz andan itibaren Celcelutiye’nin vazifeli hizmetlileri olan kanallar, enerjiler, üstadlar ve rehberler sizin azami istifadeyi sağlamanız açısından yüksek benliğinizle birlikte olacaklar ve en yüksek hayrınıza olacak şekilde ilim, anlayış, sezgi noktasında size destek olacaklardır.

Bu çalışma Hz. İnsan bilincinin doğumu ve realize edilmesi adına zaten sizden beklenen ve beklediğiniz hazır olduğunuz olgunun farkındalığıdır.

 İşte ey şanı yüce İsm-i Azamı taşıyan! Sen tehlikeli bütün durumlardan kurtulacaksın, sonunda selamete ereceksin. (Celcelutiye 87)