UYGULAMALAR

Nefsimizde dolayısıyla zihnimizde bir çok ses kayıtları süregelmektedir. İmam-ı Hz. Ali ben BA nın altındaki noktayım  derken her şey şu anda tüm potansiyeli ile mevcut geçmişe geleceğe kaymaya gerek yok manasını da vurgulamıştır. Sabır şimdide olmak üzere geliştirilen bir farkındalıktır.

UYGULAMA -1-
AN BİLİNCİ-TEVHİD YAŞAMI- ZİHNİN DURMASI “BA”NIN ALTINDAKİ NOKTA” 

Zihin akışını durdurmak için akış üzerine olun, şimdide olun. Bunun için nefesi kullanın. Şimdi de nefes almak ve vermek arasında duraklamaksızın, derin derin karnınıza diyaframınıza doğru nefes alın ve zihninizdeki seslere kulak verin. Sadece gözlemci olun.

Hu Esması (Nefes Takip ) Ile Bütün Düğümler Çözülür. (Celcelutiye)

Sadece anımsayın zihnimdeki ses orada ve ben buradayım dinliyor ve seyrediyorum. Takip edeceğiniz mantra bu olabilir veya bir çok uygulayıcını yaptığı Hayy , Hu zikri… Alırken HAYY verirken HU

Nefesin sesine dikkat ederseniz alırken HAYY verirken HU dediğini duyacaksınız veya içeri giriyor ve dışarı çıkıyor, içeri giriyor ve dışarı çıkıyor sadece nefesi takip edin…

Nefes aralarında duraklama olmaksızın nefesi birbirine bağlayın. Cemaatle namaz kılarken safları sıkı tutun ki aranıza şeytan girmesin karışmasın derler. Özel bazı çalışmalar hariç nefesi hep bağlantılı alın ve verin. Birleştirenlerden olun ayıranlardan değil. Bunu ilk alıp verdiğiniz nefeste uygulayınız. Nefes alıp vermenizi duraklatmaksızın birbirine bağlayın.

Gereksiz gürültüleri durdurmanın bir başka yolu da ana odaklanmaktır.

Her ne yapıyorsanız yapın nefese odaklanın. Nefesi anımsayın. Ey Kulum Ben Hep Seninle Birlikteyim Ancak Sen Neredesin sözü manası bir anlamı ile de nefes ile ilgilidir. Nefes HU esmasıdır.

Her hareketinizde elinizi yıkarken dikkatinizi suyun sesine, sabunun kokusuna vs.. verin. Düşüncelerinize aralıklar katmak için nefesinizi anımsayın ve şimdi de olmakta olan olguya odaklanın…

UYGULAMA -2- 
BU DA GEÇER YA HU”
Gelen vesvese, acı şüphe her ne ise sizi ne esfel-i safiline çekiyorsa onun yoğunluğunu fark edin ve yetkisiz kılmak için bu da geçer ya hu deyin. Bu da geçer ya hu… ve nefes almak ve vermek arası duraklamaksızın derin derin nefes almaya devam edin. Şimdiki an neyi içeriyorsa kabul edin ve sizin için derin bir tecrübe öğretici olduğunu ve hayatınıza kendinizin çektiğini bilin kabul edin.

İçinizdeki hisse bir gözlemci gibi yaklaşın. Acı yoğunluğu olarak orada olanın sıkıştırılmış bastırılmış bir yaşam enerjisi olduğunu kabul edin. Derin nefes ile bağlantılı olduğunu ve nefes ile çözüleceğini bilin. Yargılamayın, yargılamayın, yargılamayın. Sadece gözlemci olun, sadece gözleyin acıyı gözleyin, sadece acıyı gözleyin, izleyin, hüküm vermeyin, yorum yapmayın, peşine gitmeyin sadece olanı izleyin, gözleyin. Anımsayın siz o değilsiniz. Anımsayın siz o değilsiniz. Sizin en derin beniniz o değil.

Derin yüksek benliğinizde durun orayı merkez tayin edin ve oradan acıya bakın. Rahman arşa istiva etti. Ve öz ben sizden sizi izliyor ve siz öz benden izliyorsunuz. Öz ben ve siz birsiniz. Acının ve gözlemleyenin farkına varın.

UYGULAMA -3- 
40 GÜNLÜK ARINMA KORUNMA BOLLUK BEREKET PROGRAMI”

SES FREKANSLARI menüsü içindeki OL EMRİ KUN  1 veya 2 yi çalınız. Ve aşağıdaki metni sesli okuyunuz. Her noktada kabul ediniz, kabul ediniz, kabul ediniz.

  • Bugün …. (Tarih), gözle görünen paranın, maddi gücün, benim kaynağım ve dayanağım olduğuna dair inancıma son veriyorum.
  • Maddi dünyayı gerçekte olduğu gibi, inançlarının açığa çıkmış bir sureti olarak görüyorum. (Kulum beni nasıl bilirse ben ona öyle muamele ederim. Kutsi Hadis).
  • İçsel ruhumun gücüne inanıyorum, bu nedenle tüm yaşamımı ruhumun güç ve hakimiyetine bırakıyorum.
  • Kendimi ruhumun ve ilahi planın güç ve hakimiyetine teslim ediyorum. Ve bu teslimiyetle bu güçlere sahip oluyorum.
  • Anlıyorum ki, fani olan yanılmalar, acılar, üzüntüler ve beni aşağı çeken tüm formlar ortak bilinç tarafından öğrenmek ve tekamül için yaratıldı. (Ey bu yokları var gibi gösteren Allahım sen ne yücesin. Hz. Mevlana)
  • Ben sınırsız zenginliğin varlığını biliyorum, ve bu da ihtiyaçlarımın kaynağı ile bilinçli bir bağlantıya neden oldu. Ruhsal varlıkların (Allah’ın ordularını ancak kendisi bilir) mükemmel gerçekliği açığa çıkarmakta üstad olduklarını biliyor ve bu bilişe, hissedişe ve bu tür de bir yaşam kalitesine kendimi açtım ve bu kavrayışla sınırsız zenginliği arınma ve korunmayı izin verdim. Ve bu kün emri ile oldu. Sonsuz şükürler olsun.
  • Şimdi Hz. İnsan bilincimi onurlandırıyorum ve Allah’ın bir varlığı olarak kutsal mirasım olan halife-i ruy-i zemin (yeryüzünün halifesi) sırrına sahip çıkıyorum. Şimdi, ruhu sadece ruhu, kaynağım, varlığım ve dayanağım olarak kabul ediyorum.

Bu maddeleri 40 gün boyunca günde en az 3 defa okuyun ve okuduktan sonra üzerine meditasyon yapın.

1- Allah cömerttir. Bitmez tükenemez bir bolluk ve sistemin her zaman ve her yerde var olan zenginliğidir. (Ya Ganiyy, Ya Vehhab)  Tüm bu sınırsız bolluk sağlayıcı kaynak bende- benim gerçekliğim de  kişilik buldu.

Üzerime rızık sel gibi yağdır. (Celcelutiye 25)

2- Aklımı ve kalbimi farkında olmak, anlamak, feraset, aydınlanmak ve sırrı Hz. İnsanı yaşamak için açtım. BEN tüm sahip olduklarımın kaynağı ve özüyüm.

Ve kalbimin üzerine rahmet sağanakları döküldü. Kerim olan, Mevlamız Allah’ın hikmetiyle…. Ve bu şekilde, bu rahmet, hikmet, kerem hakikatleri konuştular. (Celcelutiye 10)

3- Manevi varlığımın benim bolluğum ve bereketim olduğunun bilincindeyim. Bu sınırsız bolluk ve bereket ( Rızık) anlayışının daima etkin olduğunu bilincindeyim. İşte bu yüzden bilincim, tüm nefes ve alem katmanlarım hakikatin, gerçeğin ışığı ile dolu.

Bu Hayy ve Kayyum nurunun çok şimşeklerinden bir ziya üzerime parladı, yüzüme kalbime bir parıltı geldi, şimşek çaktı. (Celcelutiye 9)

4- Kaynağım olarak İsm-i Azam bilincimin aracılığı ile akıl ve duygu alemine, Ruhun gerçek özüne yaklaştım. Bu öz benim servetim, bu yüzden de özümdeki hakikat ( Hakk) bilinci benim servetimdir.

Bundan sonra her yönden nurlar beni kuşattı. Ve büyük olan sahibimiz Allahın haşmeti, bizi yüceltti. (Celcelutiye 11)

5- Para benim servetim değildir. Hiç bir insan, yer veya konum benim servetim değildir. İçimdeki İlahi Aklın sağladığı tüm etkinliğe dair bilgi, anlayış ve farkındalığım benim servetimdir. Bu gerçek hakkındaki farkındalığım ( furkandalığım) limitsizdir, dolayısıyla benim servetim limitsizdir.

Elif, Lam sonra Mim ve Ra sı ile ruhlar mecmaına yükseldim. Fakat gerçek ruh çok yücedir. (Celcelutiye 58)

6- Etkin olan Kaynak Prensibi gereğince, benim için herhangi bir gereksinim ya da eksik kalmış, doyurulmamış bir arzu olması mümkün değil. Benim içsel servetim, benim ruhsal arzularıma uygun bir şekilde derhal ve daimi olacak şekilde biçim alır ve yaşama geçer.

Ve’z zariyat-ı zerven, Ve’n – necmi iza heva, Vekterabet sureleri ile bana işler yakınlaştırıldı. (Celcelutiye 62)

7- Benliğimdeki İlahi bilinç daima bolluğun gerçek dünyasının bir dışa vurumudur. Bu benim değil, Onun sorumluluğundadır. Benim tek sorumluluğum bu gerçeğin farkında olmaktır, bunun için ruhumun hayatıma ve işlerime tam yeterlilik ve bolluk olarak katılmasına izin verdim ve kendimi O’na bıraktım. (Tevhid, Teslim , Tevekkül)

İşte ey şanı yüce İsmi Azamı (Tevhid) taşıyan Sen bütün tehlikeli durumlardan kurtulacaksın, sonunda selamete ereceksin. (Celcelutiye 87) erdin. Kün emri ile oldu. sonsuz şükürler olsun.

8- Limitsiz Kaynağım olarak Ruhsal bilincim, yıpranmış yıllarımı onaran, herşeyi yenileyen, beni bolluk ve bereket nehirlerinde yücelten Kutsal Güçtür. Ruha dair olan bu farkındalığım, anlayışım ve bilgim, yaşamımda arzu edebileceğim her somut biçim ve deneyimde ortaya çıkıyor.

Alim ve Gani isimlerinle beraber Kudretin dairesinde, İsmi Azam’ınla yanlış yapmaktan korundum. (Celcelutiye 27)

9-Bizzat içimdeki Ruhun benim eksiksiz tamamlanışım olduğumu idrak ettiğim anda, tam olarak tatmin olmuş olurum. Ben şu anda bu gerçeğin farkındayım. Hayatın sırrını buldum ve İlahi bolluğun benim hayatımda ebediyyen işlediğinin bilinci ile rahatladım. Sadece bu akışın; durmaksızın, kolayca ve çaba harcamadan İlahi bilincimden dışarıya akan Yaratıcı Nurun farkındayım. Şu anda ben bu nurun farkındayım. Ben şimdi bu nurun akışın içindeyim.

Rahatlık buldu kanallara girince;

Yükseldi zirveye yüreyerek çıkınca;

Kanallardan geçerken yardıydı vadileri;

Mayalanmış, büyümüş ve yükselmiş bir gelişme ile;

Şişmiş, süratli yükselmiş dağlar

Onun varlığı ile kainat mamur olmuş.  (Celcelutiye 46-48)

10- Zihnimi ve düşüncelerimi bu dünyanın dışında tutuyorum ve tüm dikkatimi bolluğumun tek sebebi olan (GANIY , VEHHAB, FETTAH, REZZAK) ruhuma odaklıyorum. Bir an bile nefsimle baş başa kalmıyorum. İçsel varlığımı tek etken ve gözle görülür bütün şeylerin esası olarak kabul ediyorum. İnancımı içinde işleyen Bolluk Prensibine göre yöneltiyorum.

Bunlar Nur harfleridir. Yüce ve yüksektirler. Asa-yı Musa ismiyle de karanlıklar dağıldı. (Celcelutiye 70)

UYGULAMA -4- 
BAKSI DANSI NASIL YAPILIR NEDİR?

Yere oturunuz. Evrenin ve bedenin sizde kendisini icra etmesine niyet ediniz.

1.AŞAMA:

Yavaş yavaş bağlantıyı kurduğunuz yerden ayağa kalkarken spiral şekilde el kol hareketleri ile etrafınıza olan spritüel enerjiye konsantre olup, o enerjinin kollarda oluşmasına izin verin. Kollardan varoluşa yansımasına izin verin. Bu çalışmada müzikler size yardımcı olacaktır.

2.AŞAMA:

Bu sefer spirtüel enerjiyi omuzlara yöneltin ve omuz hareketleri ile ritim ve melodi ile birlikte bedeninizin hareketlerine şahit olmaya devam edin. Fizik bedendeki son durak olan baş hareketi başladığında ritim ve melodiye uygun beden icrasında bulunun.

3.AŞAMA:

İçinize doğduğu gibi serbest ritim ve melodide sezgilerinize göre improvize içinize doğduğu gibi dans- trans (vecd, istiğrak, duyguların yücelmesi haline giriniz. Beden şifa için neler yapılması gerektiğine dair hareket ve bilgileri bu kısımda algılar ve uygular. Bu bölüm sonsuzluk ve ölümsüzlük, değişmeyen bilgi ile bir olma bölümü olarak tarif edilir.

4. AŞAMA:

Daha sonra dönüş başlar, baş, omuz ve kol hareketleri sıra ile uygulanıp yer bağlantısı sonucu oturularak seansa son verilir. 

– UYGULAMA- 

Aşağıdaki  Baksı Dansı görsel ve müzikleri ile birlikte size eşlik edecektir. Ritim geçişlerine dikkat ediniz.