CELCELUTİYE 12 TEMEL İLKE VE OLUMLAMALAR

1- Sırrı Bismillahirrahmanirrahim benim tükenmez ilim, irfan ve anlayış kaynağımdır.  Her işe bu anahtar ile başlar ve bununla sırlarım.

Sırların hazinesi olan Bismillah ile başlarım onun ile o hazineyi keşf ederim

2- Bu yolda üstad ve rehberler her zaman benimle. Benim görünmeyen boyutumu temsil eden bu manalar benim en yüksek hayrıma iş görürler.

Ardından mahlukatın en hayırlısı tüm dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı Muhammed (ASM) (tüm üstad ve rehberleri temsil eder)  salat ve selam getiririm.

3- Kuddüs ve Latif isimleri ile kendimi tamamen Allah ile olan gerçek bağlantımı görmeye açıyorum.

Tecelli etmekte olan Celal ve büyüklüğünün nuruyla; merhamet ve şefkatinle; çok çok bereketli olan Kuddüs ismin ile Sen bu karanlığı aydınlığa çevir. (Celcelutiye 18)

4- Ben anlaşmamı Allah ile yaptım. Allah ordusundan bir orduyum. Tek başına bir ümmetim. Allah ile olan bağlantım benim gerçeğim ve kaynağım bu ebediyyen böyle.

Allah’ım seni tenzih ederim. Sen yaratanların en hayırlısısın. Ve çok mükemmel bir şekilde çok çok yaratansın ve BİAT ANTLAŞMA YAPANLARIN EN HAYIRLISISIN. (Celcelutiye 12)

5- İçimdeki kaynak, ihtiyaçlarıma ve arzularıma göre sürekli ve devamlı olarak şekilleniyor.

Ey bu milletin Rabbi olan Allah’ım, Sen nur ile ihtiyacımı yerine getir. Öyle bir nur ki, tecellisi seri olur. Ve hemen iş biter. (Celcelutiye 19)

6- Kendimi bırakıyorum ve Allah’ın hayatımda bol ve elverişli olarak var olmasına izin veriyorum. Allah deyip gerisini bırakıyorum. (La İlahe İlla Allah)

Her bir peygamberini bir İsmi Azama mazhar edip onları mucizelerle muvaffak ettiğin gibi sen Kafi isminle işlerimi kolaylaştır. (Celcelutiye 20)

7- Evrensel yaratıcı enerjinin, nurun bana kolayca, rahatça kutsal bilincimden aktığının farkındayım.

İsmi Nur ve güzellik olan yıldızım parlıyor, günler çağlar boyunca, sürekli parlayan Nur olan Allah’ım! (Celcelutiye 38)

8-Tüm dikkatimi içimdeki İlahi nurun benim mutluluğumun tek nedeni oluşuna veriyorum.

Taha, Yasin, ve Ta sin ile bizim için ol, mutluluğumuz için Ta Sin Mim ile bize dön. (Celcelutiye 52)

9- İçimdeki kutsal bilinç kendi doğasındaki bolluğu benimle ifade ediyor, hayata geçiyor.

Bu manadaki bütün kelimelerin şan ve şerefi, üstünlüğü vardır. Günler ve çağlar devam ettikçe, Ya Rabbi sen şefkat et! Ey Muhammed (ASM) bizzat Allah ve meleklerinin sana salat ve selam etmesi sana yeter. (Celcelutiye 72 ve 98)

10- Mükemmel bolluğun sonsuza kadar hayatımda var olduğu bilgisi ile rahatlıyorum.

Senin Allah, Ehad, Celal, Celil, Bedi .. isimlerin hep parlamaktalar. (Celcelutiye 39)

11- Allahın bolluğu – bereketi ile olan bağlantıma nefes alıyorum.

Ey Allah’ım, bütün çalışmalarımızı bize bereketli kıl, ve her şeyi kolaylaştıran Hu (nefes) isminle bütün zorluk düğümlerini çöz. (Celcelutiye 31)