ODAKLANIN VE YARATICI BEN İLE ONUNLA BAĞLANTIYA (İNTİSAB) GEÇİN

İlim ve şifa çalışmalarının temeli öz beniniz ile  bağlantıya dayanır. Bu hissediş hakikatin ta kendisidir. Burada kişi boyutları mertebeler aşabilir ve alanlar ve mertebelerle  ile ilgili bilgiler saf şuur düzeyinde alabilir.

Bu bilgilerin kullanılması ve dönüştürülmesi (yorumlanması) kesinlikle varoluş uyumu içinde vahiy ekseninde gerçekleşmeli. Bunun için ilim şarttır. Zira bir çok sembol yorumlanmayı okunmayı bekler. Yaratıcı ben ile çalışmak bizim doğamız bizatihi kendimizdir. Zaten verilmiş yaratıcı bilincin (tekvin sıfatı) deneyimi ve açılımıdır. Bu süreçte sezgi ve kalp yetilerimiz ve bunların aktifleşmesi hatırlanması önem arz eder. Birinci aşama ilim ve bu hissedişe yönelik çalışmaları da arınmayı da kendi içinde barındırmaktadır. Daha sonra bazı meditasyonlar ve uygulamalar yapacağız.

2.aşamaya hazırlanırken evinizde de uygulama adına sizlere verilmiş dokümanlar yardımcı olacaktır. 2. aşama babların kullanımı uyumlanma ve inisiyasyon sürecidir.

Ariflik yetkin insan olmak demektir. Arif varlığın özünü özü ile bilen, ruhani bilgiyi kendisinde deneyimleyen demektir. Bu hem şifacı, hem de simyacıdır.

ODAKLANMADA YARARLANACAĞIMIZ YETİLERİMİZ VE KAYNAKLAR:

  1. Esma Ve İmajinasyon Gücü
  2. Beyin Dalgaları Ve Frekans Jenarötörleri
  3. Sezgi Yetilerimiz Ve Çakralar ( Fatiha Suresi)
  4. Ariflik Bilinci, Özgün Irade Tekvin Gücü
  5. Emir Alemi
  6. Şahit Olma, Tanık Olmanın Gücü
  7. Lahut Alemi

ESMA VE İMAJİNASYON GÜCÜ

Her esmanın bedende açılımı vardır. Beden esmalar yani varlıktaki enerjiler noktasında zihnimizden daha da öndedir.Yaratımın ilk aşaması niyettir. Hoşlanmadığımız şeyleri dönüştürme hakkı bizim en gerçek ve doğal hakkımızdır. Esmalar ve düşünceler hem yönetici hem de üreticidirler.

Bu nitelikler varoluşun temel nitelikleri ile tam bir uyum içindeyse (beden- ruh-zihin) sağlıklı çalışır.Her esmanın kendine ait psişik bir alanı olan hadimler (hizmetkarlar) ve melekleri vardır.Beden tarlasındaki bu tohumların yanında gölge unsurlar olan negatif güçler vardır.Bunlar etkili olmaya başladığında çevremize fıtrata uygun olmayan yani organik olmayan unsurları çekeriz. Temizler ancak temizlerle beraberdir.Her esma hem zihnimizde hem bedenimizde hem de bilinçaltımızda bizi ilgili alanlarla ilişkilendirir.Zihindeki her düşünce, duygu pozitif veya negatif etki alanlarına sahiptir.Bu esmalar manyetik niteliklidir. Kendine ait çekim alanlarına sahiptirler.

Her esmanın belli bir eşiği vardır. Bu eşik aşıldığı zaman o esma cisimleşir. Bunu theta frekansına çıkarak hızlandırmak ve aktive etmek söz konusudur. Her düşünce tohumu denizlere, toprağa, hayvanlara, insanlara aktarılabilir. Semboller esmaları daha da güçlendirir.Başlangıç seviyeleri önce niyettir. Sonra hayal (imajinasyon) sonra akıl ve mantık sınırlarına iner (çaba). Sonrası ise fiziksel planda yaratımdır.Her düşünce (esma) var olmak kendisini deneyimlemek ister. Deneyimin merkezinde insan vardır.

Esmalara meleklerde diyebiliriz. Ve bu melekler Hz. İnsan dediğimiz kudrete varılma yetisini kullanabilen insanda görünür. (Melekler Ademe secde etti)

Her düşünce potansiyeldir. Ve insanı sağlıklı ve hasta eder. Onun için 2. aşama tamamen Kuran (AYETLER- SEMBOLLER), Celcelütiye ve Esma kodlamalarını içerir.

 UYGULAMA -1-

Aşağıda bulunan  “Ne Biliyoruz ki” video serisinin içindeki  “Maddenin Ardındaki Sır” , “Tavşan Deliği” ve “Şifa Matrix” belgesellerini izleyin.

 UYGULAMA -2-

Aşağıdaki ders notlarını indirip inceleyiniz.