ALLAH MANASI İLE BİR OLMAK VE EMİR ALEMİNİ ANLAMAK
BİLİNÇALTININ İKNASI-KABULÜ

Celcelutiye Sufilerin Saklı Hazinesi kitabından sayfa 9 ve 10 u yeniden anımsayınız. Ve bu Emir Alemi manasında aşağıdaki manaları derin derin tefekkür ediniz.

 • Kulumu sevince gören gözü, duyan kulağı, tutan eli olurum. Artık o benimle görür, benimle tutar, benimle yürür. (Kutsi Hadis)
 • Ben “Atarken sen atmadın ancak senden Allah attı.” ayetine mazharım. (İmam-ı Ali)
 • Sen insan gibi düşünüyorsun, Allah gibi düşün. (Hz. İsa)
 • “Allah” vardı ve O`nunla beraber bir şey yoktu!. Bu an, “O an”! (Hadis ve Hz. Ali)
 • Nefsine ârif olan, rabbına ârif olur… (Hadis)
 • İnsanlar uykudadır… Ölünce, uyanırlar! (Hadis)
 • Ölmeden önce, ölünüz! (Hadis)
 • Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın O`dur! (Hadid 3)
 • Attığında, sen atmadın, atan “ALLAH”tı ! (Enfal 17)
 • Nefislerinizde mevcut olan O!. Hâlâ görmüyor musunuz? (Zariyat 21)
 • Her ne yana dönerseniz, Allah`ın yüzünü görürsünüz! ” (Bakara 115)
 • Her nerede olursanız, sizinle beraberdir ! (Hadid 4)
 • “Allah” de, ötesini bırak … (En’am 91)
 • Beni gören, HAKKI görmüştür… (Hadis)
 • Rabbimi, genç bir delikanlı sûretinde gördüm!. (Hadis)
 • Dünyada “a`mâ” olan, âhirette de “a`mâ” olur! (İsra 72)
 • Allah, dilediğini kendine seçer.. (Şura 13)
 • Hiç bir canlı yoktur ki yeryüzünde, Rabbim alnından çekip götürmesin! (Hud 56)
 • Ne hâl ile yaşarsanız, o hâl ile ölürsünüz; ve ne hâl üzere ölürseniz, o hâl üzere bâ`s olursunuz; ve o hâl üzere haşrolursunuz! (Hadis)
 • Allah`ın ahlâkı ile ahlâklanın ! (Hadis)
 • Görmediğim Allah`a ibadet etmem. (Hz. Âli)
 • Hiç bir şey görmem ki, evvelinde Allah`ı görmüş olmayayım. (Hz. Ebu Bekir)

BEN : İLAHİ BEN SEMASINA ÇIKMAK DERKEN ALLAH KATI BEN OLAN BEN DERKEN…

BEN” diye neye diyoruz? Bedenimize diyoruz. Oysa gerçek bu değil. Bu, var oluşun en büyük yanılgısıdır. İnsanoğlunun geçmiş ve gelecekteki tüm sorunlarının tüm acılarının tek kaynağı, kendini beden olarak kabullenmiş olmasıdır.

PEKI GERÇEK BEN NEDİR?

 • Ben, sonsuz sükûnettir. (İslam)
 • Ben, sınırsızlıktır. (Ehad)
 • Ben, tam özgürlüktür. (Kadir)
 • Ben, benzersiz ve eşsizdir. (Bediu)
 • Ben, maddesel anlamda şekilsiz ve görünmezdir. O, hiçliktir. Buna rağmen vardır ve tek gerçektir. (Aziz ve Hakim)
 • Ben, hiçbir şekilde yıkılmayan, dağılmayan, incinmeyendir. (Hayy, Kayyum)
 • Ben, sınırsız dikkat, sınırsız farkında oluştur. (Semi, Basir, Habir)
 • Ben, mutluluktur. (Vedud)
 • Ben, adalettir. (Adl)
 • Ben, güzelliktir. (Musavvir, Müzeyyin)
 • Ben, sevgidir. (Allah)
 • Ben, şefkattir. (Rahman, Rahim)
 • Ben, aşktır.
 • Ben, coşkudur.
 • Ben, dengedir.
 • Ben, âhenktir.
 • Ben, keskin ve kusursuz adalettir.
 • Ben, tamamen korkusuzdur.
 • Ben, ölümsüzlüktür. Zamana ve mekâna bağlı değildir.
 • Ben, sonsuz enerji, sonsuz güçtür.
 • Ben, tüm evrenlerin tek hâkimidir. Başka hâkimiyet ve güç kabul etmez ve izin vermez.
 • Ben, tam farkındalıktır.
 • Ben, acı, keder, sıkıntı ve pişmanlıktan tamamen özgür oluştur. ( Gafur, Gafir)
 • Ben, sonsuz hafiflik ve sonsuz huzurdur.
 • Ben, hem varlık hem yokluktur. (Ahad, Samed)
 • Ben, herhangi bir kişilik değildir, Ben, kişiliksizdir. (Huve)
 • Ben, sonsuz tek başınalık , buna rağmen sonsuz kendine güvendir. (Mümin)
 • Ben, sonsuz zekâdır. (Zekiyy)
 • Ben, sonsuz akıldır. (Hakk, Hakim)
 • Ben, sonsuz bilginin tek kaynağıdır. (Alim)
 • Ben, hiçbir şeye ihtiyacı olmayıştır. (Samed)
 • Ben, tüm varoluşun, herşeyin, herkesin tek yaratıcısıdır. Aynı zamanda tüm varoluştan, her şeyden ve herkesten de tamamen bağımsız oluştur.
 • Ben, hatasız ve eksiksiz oluştur. (Kemal)
 • Ben, her an hazır oluştur.
 • Ben, her an ölmek, her an doğmaktır.
 • Ben, sonsuz renkliliktir, tüm tekdüzeliklerden tamamen uzak oluştur.
 • Ben, her an renkli, her an bambaşka oluştur.
 • Ben, asıl mükemmelliktir.

Ve “BEN“i bir beden olarak kabul ettik. Doğal olarak Ben, bütün saydığımız özelliklerini beden ile sürdürmeye çalıştı. Bedenin sınırlı ve ölümlü, incinebilir oluşu buna eklendi. Böylece beden, “Ben”den gelen enerjiyi ve gücü kullanarak kendinden başkasını önemsemeyen, yaptıklarını ve düşündüklerini doğru zanneden, çelişkili, karmaşık vahşi, yıkıcı, bölücü, duyarsız, anlayış ve hoşgörüden uzak, acı çeken ve çektiren , arzu ve korkunun pençesinde yaşamını sürdüren bir varlık haline geldi.  Bu, doğal bir sonuç. Tek ve en önemli hatamız, Ben dediğimiz “sınırsızlığı” beden- zihin dediğimiz “sınırlılık ” ile bir görmemizdir.

Burada sâdece sözcükler var. Bu sözcükleri okumak ya da duymakla onları anlamış olmadınız. Çünkü hiçbir söz veya sözcük herhangi bir şeyi anlatamaz. Söz ya da sözcükler sadece anlatılmak istenen şeyi işaret ederler. Söylenenleri anlamanız, onlara tam farkındalık ile şâhit olmanız ve yaşamanızla mümkündür.

Tam farkındalık ise kendiniz dahil her şeyi tamamen özgür bırakmakla KAF, HA, YA, AYN, SAD, HA, MIM, AYN, SIN, KAF ile sırlı semalara çıkmakla işler.