HZ. İNSAN BİLİNCİNİN UYANMASI ADINA BAZI BİLGİLERİN HATIRLANMASI


NOT
: “Ol Emrinin Ve Varlık Mertebelerinin Anlaşılması Adına Okunacak Kitaplar:

[ Allah’ın kudretinde acz olmadığı için küçük büyük ne varsa Allah aynı kolaylıkla yaratır. Allah için çiçeği yaratmakla, baharı veya cenneti yaratmak arasında bir fark yoktur. Hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur, “ol” der ve oluverir. Yasin suresi bu haberle son bulur.]

“İzâ erâde şeyen en yeqûle lehû kun feyekûn

Bir şeyi dilediği zaman, O’nun buyruğu sadece ona “ol” demektir ve olur. (36:82)

Hz. İsa’nın olağandışı, akla sığmayan doğumunda bu açıklama yapılmış:

“Subhânehû izâ qadâ emren feinnemâ yeqûlu lehû kun feyekûn

Allah çocuk edinmekten uzaktır, Bir işin olmasına hükmederse ona “ol” der ve olur. (19:35) Şüphesiz Allah katında İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi ve oldu. (3:59)

SÖZLE NASIL “OLUNUR” ?

Allah bir şeyin olmasını dilediğinde, “OL” demesi yeterlidir. Yani O her şeye kâdirdir, başka bir sebebe, etkiye, zamana, maddeye, ihtiyacı yoktur. “OL” demesi külli iradesinin tecellisidir. İmtihan gereği, mucizeler dışındaki her şey bu maddi alemde sebeplere bağlanmıştır. Ama, sebeplere ihtiyaç yoktur, onlar ancak imtihan aracıdır.

Bir otomobil düşünün, bütün mekanizması tamam ama çalışmıyor. Çalışması için bir sebebe ihtiyacı var. Marşa basarız ve çalışır. Tüm çalışmayı tetikleyen ilk sebebi veririz. İlk etki olmadan, her şey mevcut olmasına rağmen kendi kendine çalışmaz. Çünkü maddi alemde sebeplere ihtiyaç vardır. O’nun katında zamandan ve mekandan bağımsız- tabii ki ne bir sebebe ne de bir sonuca gerek vardır. Peki biz Onun katına çıkabilir miyiz ve işleri O noktada icra edebilir miyiz?

İmtihan dünyasındayız ya, her şey bir sebep-sonuç ilişkisi içinde sunulmuş ama her sebebi veren de her sonucun olmasını sağlayan da yine yüce Allah’tır. Biz tüm sebepleri bir araya getirsek ve tetikleyici tüm hamleleri yapsak da Cenab-ı Hak istemeden sonuç ortaya çıkmaz. Allah nazarında sebepler sonuç için yeterli olmadığına göre, sebepler sonuç için ön şart da olamaz.

Allah Katında Dediğimiz Mananın Hz. İnsana Bakan Yönü Nedir?

Zamandan ve mekandan münezzeh dediğimiz Allah her yerde her şeyi kuşatan değil mi? Peki gerçekte eşya dediğimiz şey nedir?

Hakikat nedir? Şuur nedir? Allah dediğimiz mana insanda hangi mertebe ve hangi halde görülür? Biz kimiz?

Elif Lam sonra Mim ve Ra’sı ile ruhların mecmaına yükseldim. Fakat gerçek Ruh çok yücedir. (Celcelutiye 58)

UYGULAMA -2-

Aşağıdaki HAKİKATLER isimli belgeselleri bir kaç defa dikkatlice izleyiniz. 

UYGULAMA -3-

Aşağıdaki metin dosyaları içindeki Bahaeddin Sağlam’ın “Varlık Ve Bilinç”, “Varlık Ve Ruh Hakkında”, “Varlığın Haritası”, “Varlık ve Allah’a Dair” makalelerini inceleyiniz. Metin Bobaroğlu “Varlık Algısı” makalesini okuyunuz.

Varlık ve Bilinç
Varlık ve Ruh Hakkında
Varlığın Haritası
Varlık ve Allah’a Dair
Varlık Algısı

UYGULAMA -4-

Aşağıdaki “Kün-Emri-Tetha-1” veya “Kün-Emri-Tetha-2” isimli ses dosyasını günde bir defa çalınız ve “Celcelutiye Giriş” duasını bu frekans ile birlikte sesli okuyunuz ve imgeleyiniz. Ayrıca Celcelutiye kitabımızın 9 ve 10. sayfalarını bu frekans ile sesli okuyunuz.

Kün Emri Tetha 1
Kün Emri Tetha 2

Celcelutiye Giriş Duası

(Her Zaman Yaparken Hayal Gücünüz Devreye Sokun Ve Kendinizi Resmin Için de Görün. Bu Ses Dosyaların 2. Aşamaya Kadar Günde 1 Defa Dinleyin. Dinleyemeseniz de Evinizde Çalmasında Fayda Var.)