Blog

BAŞAK DOLUNAYI

basak-dolunay
Makaleler

BAŞAK DOLUNAYI

19.02.2019 akşam saatlerinde gerçekleşecek olan dolunayda, Güneş’in ‘0’ derece Balık burcunda, Ay’ın ise ‘0’ derece Başak burcunda yerleşeceği görülmektedir.

Başak madde dünyasında sağlıklı, dengeli sistemler kurarak, çalışmaya, üretmeye yönelik bir burçtur. Verimlilik Başak için önemli olduğundan faydalıyı faydasızdan ayırma konusuna önem verir, ekonomik davranır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde Başak gerek fiziksel gerekse ruhsal arınmanın sembolüdür. Sağlık, iş hayatı, iş ortamındaki ilişkiler ve işlerin yapılış tarzı, gündelik hayat içinde ki sorumlulukların yerine getirilmesi Başak burcunun ilgi alanına girer.

Balık-Başak ekseni ruhsal dünya ile maddi dünyanın dengelenmesini sembolize eder. Fiziksel bedenin ihtiyaçları ile ruhsal bedenin ihtiyaçlarının farkına varılarak, bu ihtiyaçları dengeli bir şekilde karşılama, orta noktaya gelme, iki âlemi bütünleştirme ile ilgilidir. İç ve dış dünya arasındaki olası dengesizlikler, kişinin sağlıklı bir yaşam düzeni kurarak gerek kendisine gerekse çevresine faydalı olmasında, sorumluluklarını bilme ve yerine getirmesinde çeşitli zorluklara neden olabilir.

Dolunay haftasında hayallerimiz, ideallerimiz gündemimize gelebilir ve bunları hayata geçirebilmenin yollarını sezgisel olarak keşfedebiliriz. Sezgilerin, içe doğuşların, vizyonların, ilhamların rehberliği ile bu ideal ve hayallerin gerçekleşebilme yüzdesinin ne olduğunu saptama önemli olduğundan, idealize edilenlerin gerçeğimize ve gerçeklere uyup uymadığını; kapasitenin bunları kaldırıp kaldıramayacağını görmek için kendimize ve içinde bulunduğumuz şartlara objektif yaklaşma; her şeyi dikkatlice gözden geçirme bir nevi test etme faydalı olabilir. Böylelikle yanılsamadan, illüzyonlardan, boyumuzu aşan hayallerden korunabilir; gerçeklere dayanmayan ne varsa bunlardan arınabilir; enerjimizi, zamanımızı ekonomik, pratik, verimliliğe ve faydalılığa yönelik şekilde kullanabiliriz. Korku ile tedbirli olma arasındaki farkı iyi gözlemleme ve tedbiri elden bırakmadan kararlar alma, harekete geçme fayda sağlayabilir. Objektif yaklaşım, yanılsamalardan, aldanma, aldatma ve aldatılma hallerinden uzak durmamızı sağlayabilir. Dolayısıyla ileriye doğru ortaya çıkabilecek hayal kırıklıkları ve mağduriyetlerden korunabiliriz.

Peki, dolunayda objektif bir bakış açısı, net bir görüş sahibi olabilir miyiz? 
Normal şartlarda içe doğuşların, sezilenlerin özden, gerçek kaynaktan olup olmadığını değerlendirmenin ve bunları gerçekleşebilme yetisine sahip olunup olmadığını anlayabilmenin yolu, Balığın karşıt burcu olan Başağın analitik bakış açısına başvurma; aklı devreye sokma; ruh ile akıl arasında denge yaratma ile sağlanabilir. Ancak dolunay yöneticisi rasyonel aklın temsilcisi Merkür’ün, Balık burcunda Neptün ile yaptığı kavuşum bu yeteneği kullanabilme de bazı zorluklara neden olabilir.

Burçların sıfır derecesinde yerleşen gezegenleri, ikametgâh değişikliği yapmış birine benzetebiliriz. Gezegen bir burcu henüz terk etmiş ve yeni bir burca geçiş yapmıştır. Yeni ortama adaptasyon sağlamak için belli bir sürenin geçmesi, nasıl gerekliyse. Burçların sıfır derecelerine yerleşen gezegenlerin enerjilerini doğru dürüst algılayabilmek ve içselleştirmek için de öncelikle yeni enerjiyi tanımaya ve anlamaya çalışma faydalı olabilir.

Azimene dereceler: 
Herhangi bir gezegen bir noktada zayıf durumdaysa azimene olarak adlandırılır. Zodyak’ta bu derecelerin zayıflık ve görüş bulanıklığı getirdiği iddia edilir.
Sıfır derece Başak ve Balık azimene derecelerdir. (Kaynak Hakan Kırkoğlu)
Bu bilgi ışığında dolunayda Güneş sıfır derece Balık ve Ay sıfır derece Başak’ta olduğundan net bir görüşe sahip olamayabiliriz.

Ayrıca Balıkta ki Merkür Neptün kavuşumunun Jüpiter ile yaptığı kare açı, bir yandan yargısal bakış nedeniyle özden geleni duymakta zorlanmaya yol açarken; diğer yandan abartılı ve gerçeklerden uzak hayal ve idealler içinde kaybolmaya neden olabilir. Ay, Venüs, Mars ve Satürn’ün toprak elementindeki yerleşimleri, suyun belirsiz halini bir miktar azaltmayı azaltsa da neticede düşüncenin gezegeni Merkür Balıktadır. Ve tüm plan ve programlar öncelikle zihinde düşüncede başlar, tasarlanır. Bu durumda ne yapılabilir, kaotik halden nasıl çıkılabilir?
İlk olarak sıkı bir içsel hesaplaşma yapma, kendimizi iyi tanıma fayda sağlayabilir. Diyelim gerek maddi gerekse manevi konularla ilgili bir idealimiz var ve bununla ilgili bir düzen kurma peşindeyiz. Bunun bizim için hayırlı olup olmadığını anlayabilmek için, kendimizi ve hayallerimizi masaya yatırabilir; bu hayallerin çevremize nihai olarak bütüne hizmet edip etmediğini test etmeye çalışabiliriz. Eğer hayallerimiz kendi şahsi beklentilerimize dayalı, yani egonun doyurulması ile ilgili ise, kendimizi kandırma potansiyelimiz yüksek olabilir. Çünkü Balık benlikten uzak, bütünselliğe önem veren, tüm evrene sevgi, şefkat, merhamet, hoşgörü, duygudaşlık ile yaklaşan, sınırsız ve sonsuz olanı sembolize eden bir burçtur.

Dolunay an haritasının enerjilerini yorumladığımızda gizemli bir havanın hâkim olduğunu ve bunu bilinen yöntemlerle çözebilmenin pek de mümkün olmadığını görmekteyiz. Dolayısıyla insanın doğuştan getirdiği sezgisel boyutunu fark etmesi ve belirsizliğin ancak sezgisel aklı devreye sokmakla giderilebileceğini görebilmesi fayda sağlayabilir. O nedenle siste ilerleyen bir araba içinde olduğumuzu varsayarak, hemen önümüze odaklanma; hayatla birlikte akma; karşılaştığımız her şeye gözlemci gibi yaklaşarak, evrenin sembolik olarak bize ne anlatmaya çalıştığını hissetme ve en önemlisi kalpte olma sayesinde farkındalığımız artabilir, sezgilerimiz güçlenebilir. Meditatif yaklaşım, gizli bir hazine gibi olan sezgi kapısını açabilir. Güçlü sezgiler yardımıyla merak ettiklerimize cevaplar alabilir ve onlara güvenerek plan ve programlar yapabilir, maddi manevi her tür meselede arzuladığımız düzeni oluşturma adına adımlar atabiliriz.

Balık dolunayının maddi manevi her konuda atmayı düşündüğümüz adımlar için sağlam, gerçek, güçlü hissedişlere yardımcı olabilmesi ve bireyden bütüne herkesin hayrına olacak yolları buldurabilmesi duası ile. 

Hoşçakalın
Olcay Palanlı / Kadim Bilgelik Okulu Astroloji Eğitmeni