Blog

BAŞAK BURCU – İŞLERE KOYULMA ZAMANI

basak-burcu-islere-koyulma-zamani
Astroloji Makaleler

BAŞAK BURCU – İŞLERE KOYULMA ZAMANI

23.08.2019-23.09.2019 tarihleri arası Güneş Başak burcunda olacaktır.

Astrolojide horoskop adı verilen çember 12 eşit parçaya bölünmüştür. Bu parçalara ev adı verilir. Evler değişik konuları kapsar. Ev girişini kesen burcun özellikleri o ev konularına nasıl yaklaşıldığını gösterir. 
Örnek vermek gerekirse, diyelim Yay burcusunuz, yükseleninizde Terazi bu durumda ilişki eviniz Koç burcu tarafından kesilecektir. Bu durumda sizin ilişkilerde koç burcu özellikleri sergilemeniz veya koç burcu özelliklerine sahip birilerini karşınıza çekmeniz olasıdır.
Bu bilgileri sizinle paylaşmamın nedenine gelirsek, aslında 12 burcunda bizi bir şekilde ilgilendirdiğini anlatmak istememdendir. Yukarıdaki örneğe göre düşünürsek, ben Yay burcuyum yükselenim de Terazi Başak beni çok da ilgilendirmiyor diye düşünmek sizin alt özelliklerinizi gözden kaçırmanıza neden olabilir. Neticede olası haritanızdaki yerleşim göz önüne alındığında Başak sizin 12.evinizi kestiğinden o evin konularında Başak temaları bir şekilde işleyecektir.

Başak yazın son zamanlarına denk gelen toprak elementinden değişken nitelikli bir burçtur. Buğdayın kabuklarından ayrıldığı hasat zamanına denk gelir. Artık eğlence ve oyun bitmiş, büyüme başlamış, sorumluluk alma, çalışma ve ürün verme dönemi başlamıştır. En basit örnekle okullar başak zamanında, yeni eğitim ve öğretim dönemine başlarlar.

Toprak elementine ait burçlar(boğa, başak, oğlak) özellikle maddi açıdan kendilerini güvende hissetmek, ayakları yere sağlam bassın isterler. O nedenle son derece gerçekçi olur, elle tutulur gözle görünür, kanıtlanabilir şeylere ilgi duyarlar. Ancak hayat dualite üzerinden yürüdüğünden, gerçekçi Başak, karşıt burcu Balığın sahip olduğu güçlü sezgilerden payına düşeni alır ve bu sezgileri faydalı faydasız, sağlıklı sağlıksız ayrımını yaparken kullanır. Gerek para, gerek zaman, gerek fiziksel güç ve gerekse zihinsel konularda ekonomik olma isteği onu minimum çabayla maksimum fayda elde etmeye odaklı kılar. Son derece çalışkan, sabırlı, analitik, ayrıntıları kaçırmayan, dürüst, ciddi, güvenilir, önüne gelen problemleri pratik bir şekilde çözen ve mükemmele ulaşmak isteyen Başak, bu özellikleri sayesinde gerek iç ve gerek dış düzenini kurar. Kendindeki karmaşayı çözdükten sonra bütünleşerek çevresindeki kişilere hizmet etmeye ve faydalı olmaya yönelir. Başak kaostan hoşlanmaz net ve açık şeyleri sever. Kaostan kaçacağım derken her şeye aşırı rasyonel ve temkinli yaklaşma sezgisel yanını kullanmasına engel teşkil edeceğinden, kısıtlı görüşe ve vizyonsuzluğa yol açabilir. Bu onun kaçınması gereken gölge yanlarından biridir.

18 Ağustosta irade, karar ve hareket gezegeni Mars,

21 Ağustosta gerek maddi gerekse manevi taleplerimizi arzu ve isteklerimizi belirleyen, ilişkilerin gezegeni Venüs,

23 Ağustosta ruhun, benliğin temsilcisi Güneş,

Ve 29 Ağustosta zihin ve iletişim gezegeni Merkür, Başak burcuna geçecektir.

Süreçte retro durumda olan yüksek zekâ, sezgisellik temsilcisi Uranüs ile bahsi geçen gezegenler arasındaki olumlu kontakt dikkat çekmektedir.

Bu durum geleceğin trendlerine uymayan, gelişimin önünü tıkayan maddi manevi, fiziksel ve ruhsal tüm ağırlıklardan kurtulmak için sapla samanın birbirinden ayrıştırılarak faydalılık prensibine göre düşünme ve plan yapmayı sağlayabilir. Uranüs’ün sağladığı farkındalık ay sonu gerçekleşecek olan Başak yeniayında gerçekçi ve sağlıklı düzenler kurabilme adına niyet etme, yeni başlangıçlar yapma konusunda fırsatlar doğurabilir.

Başak sürecinde,
Takıntı ve vesvese haline getirmeden, gerek fizik gerek ruhsal beden temizliği yapma, özellikle bağırsak temizliğine dikkat etme, faydasız alışkanlıkları terk etme.

Hastalık hastası olmadan sağlığı önemseme, ihmal edilmiş veya zamanı gelmiş kontrolleri yaptırma.

Yaşanılan ortamlarda abartıya kaçıp düzen sağlayacağım derken, çok da kurulaşmadan diğer bir deyişle estetik değerlerden uzaklaşmadan gerekli gereksiz ayrıştırması yapma. Kıyıda köşede kalmış yerleri, çekmeceleri gözden geçirme oralardaki fazlalıklardan kurtulma, sadeleşme, arınma.

Kış aylarında tüketilmek üzere bazı sebze ve meyvelerle reçel, konserve vb.yapma.

Beklentiden uzak, alçakgönüllü, disiplinli, dikkatli ve sabırlı bir şekilde usta-çırak ilişkisi içinde yavaş yavaş öğrenmenin değerini fark etme. Hızlı ve içi boş başarılar peşinde koşmama.

Cimrilikten uzak durarak, paranın değerini bilme, ekonomik olma, olur olmaz harcamalardan uzak durma, tasarrufa yönelme.

Hizmeti hizmetçiliğe dönüştürmeden sorumluluk alarak, üreterek, verimliliğe odaklanarak, tüm varlığa faydalı olacak faaliyetlerde ve hizmetlerde bulunma. Bunları yaparken mükemmeliyetçilik takıntısından, vesveselerden, şüphelerden, olur olmaz her şeye ve kendi dâhil herkese güvensizlikten, soğukluktan ve eleştirel yaklaşımdan uzak durma, bilgiçlik taslamama, esnemeyi bilme.

Çevre bilincine sahip olma ve çevreyle dengeli ilişki kurma.

Hayvan sevgisini tutkuya ve takıntıya dönüştürmeyerek ölçülü bir şekilde yaşama ve hayvanlara karşı hassasiyetle yaklaşarak onların haklarını gözetme.

Konularına yöneliş, evrenin matematiği ile paralel akmaya ve işlerin daha kolay yürümesine fayda sağlayabilir.

Placidus sistemine göre Türkiye Cumhuriyeti kuruluş haritasında Başak 4.evimizi kesmektedir. 4.ev vatan topraklarını, taşınmaz değerlerimizi sembolize eder.

Diyelim yaşadığımız çevrenin temiz ve düzenli olmasını beklemekte ve bunu da doğal bir hak olarak görmekteyiz. Ancak bir yandan da evimizin kapısında biten, sınırlı bir temizlik ve düzen anlayışına sahip olup, dışarıyı unuttuğumuzda oluyor. Hâlbuki yurttaşlık bilinci gereği vatanın her bir karış toprağı için sorumluluk duyma, onu koruma ve en faydalı biçimde değerlendirme önemlidir. Evimizde salonun ortasına nasıl çöplerimizi atmıyorsak, aynı şekilde yaşadığımız çevreyi de evimizin salonu gibi benimseyerek koruma, temiz ve düzenli tutma, güzelleştirmede bize de düşen sorumluluklar vardır. Çevreye karşı duyarlılığımız arttıkça ona olan aidiyet duygumuzun da arttığını hissedebiliriz. Bilindiği üzere olumlu olumsuz her şey bulaşıcıdır. O nedenle yaşanası bir çevreye sahip olabilmek için elimizi taşın altına koyarak, küçük büyük demeden katkı sağlamak, Mars’ın Başak burcunda bulaşıcı hastalıklar verme potansiyelini dönüştürerek enerjinin doğru ve faydalı çalıştırılmasına yardımcı olabilir. Hepimizin bildiği gibi sevgi emek ister veya tersinden okursak insan emek verdiğini sever. O halde emek verelim ki sevelim veya seviyorsak emek verelim. Günün sonunda, çevre bilincine sahip olmanın, dönüp dolaşıp bize fayda getireceğinin farkındalığı içinde yaşamaya gayret etme, soluduğumuz havanın, içtiğimiz suyun, bizi çeşit çeşit sebze ve meyveleri ile doyuran toprağın kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacağından topraklarımızda verimlilik, bolluk ve bereket artabilir.

Karınca deyip geçme…
İnsana yaraşır, yaşanası ortamlar elele verilerek yaratılabilir.

Başağın tüm güzel özellikleri kullanılarak, bireysel hayatlarda kurulacak sağlam düzenlerin, kelebek etkisi yaratarak altın değerinde topraklara sahip olan ülkemizde üretkenliğin, bolluğun, bereketin artmasına katkı sağlaması duası ile.

Hoşçakalın
Olcay Palanlı / Kadim Bilgelik Okulu Astroloji Eğitmeni