Blog

ASLANDA Kİ AY TUTULMASI

aytutulmasi-aslan
Makaleler

ASLANDA Kİ AY TUTULMASI

21.01.2019 sabah saatlerinde Aslan burcunda tam ay tutulması gerçekleşecektir. Tutulma esnasında ani ve hızlı gelişen olaylarla ilgili kolektif gezegen Uranüs devrede olduğundan, beklenmedik açığa çıkışlar görülebilir. Bu durum kişisel haritalarda tutulmanın olduğu ev konuları ile ilgili yeni kararlar almaya yol açabilir.

Ay benliğimizin dişil yanlarını, duyguları, duygusal ihtiyaç ve tepkileri, içgüdüsel doğamızı, yakınlık ve güvenlik arzumuzu sembolize ettiğinden tutulmanın etkilerini daha çok duygusal düzlemde hissedebiliriz. Ay dişil yapının anaçlıkla ortaya koyulmasını ifade eder. Bundan dolayı alınacak kararlar ağırlıklı olarak duygusal ihtiyaçlarımızı doyurmaya ve güvenliğimizi tesis etmemize yönelik olabilir.

YÜKSELEN KOÇLAR 
Yaratıcılığa ve yeteneğe bağlı konularda özgüvenleri artabilir. Sanata, spora, hobilere ve benzeri yaşamın insana keyif veren konularına daha çok ilgi duyabilir; kendilerini bu alanlarda ifade etmek isteyebilirler. Gelecekleri adına kendilerini daha umutlu ve cesaretli hissedebilir; öz benliklerine ve duygusal ihtiyaçlarına uygun yeni başlangıçlar yapma arzusu duyabilirler. Aşk hayatları ve çocukları ile ilgili konularda, gelişmelere bağlı yeni kararlar almaları gerekebilir. Risk alma arzusu artabileceğinden tedbirli olma ve dürtüsel hallerden kaçınma fayda sağlar. Özellikle aşk hayatlarında ve çocuklar ile olan ilişkilerde ben merkezcilikten, aşırı dominant hallerden, abartılı reaksiyonlardan kaçınılması, eğlence arzusunun da abartılmaması doğru olabilir.

YÜKSELEN BOĞALAR
Aile ve barınılan yerle ilgili güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, kararlar almalarını gerektirecek gelişmeler olabilir. İkamet edilen yer ile ilgili değişiklikler; gayrimenkul alım-satım konuları gündeme gelebilir. Aile içi ilişkilerde halledilmesi gereken sorunların çözümüne çalışabilir; bir nevi aile fertlerine hamilik ve liderlik yapabilir; yaratıcı ve demokratik çözümler bularak ailede güvenli bir ortamın oluşmasına katkı sağlayabilirler. Aile hayatlarının sağlam ve güvenilir hale gelmesi, ileriye doğru kariyer hayatlarında başarılı olmalarına yardımcı olabilir. Rüyalar kanalı ile bilinçaltlarını daha iyi keşfedebilirler, sezgisel yanları ve hissedişleri artabilir. Aile fertleri ile olan iletişimde tutuculuktan, sabitlikten, inatçılıktan vazgeçme, aşırı dominantlıktan sakınma, yenilik ve değişimden yana olunması faydalı olabilir.

YÜKSELEN İKİZLER
Zihinsel konularda yaratıcılıkları artabilir, kendilerini gerek sözel ve gerekse yazı ile duygusal açıdan güzel ifade edebilirler. Kendi dünya görüşlerine, inançlarına ve ihtiyaçlarına göre yeni kararlar alabilir; eğitimlere, kurslara, seminerlere katılabilir; seyahatler planlayabilir, kendilerini entelektüel açıdan geliştirmek için adımlar atabilirler. Bu aktiviteler onların zihinsel açıdan kendilerine güven duymalarını ve iletişimlerinin gelişmesine katkı sağlayabilir. Kardeş, yakın akraba, komşular gibi yakın çevre ilişkilerinde, iletişim ve haberleşmenin artmasına neden olacak gelişmeler meydana gelebilir. Bu kişilerle ilgili sorunlara değişik bakış açıları ile yaklaşarak çözmeye çalışabilir ve kişiler arasında arabuluculuk yapabilirler. Düşüncelerde ve iletişimde değişkenlikten; yüzeysellik ve yapaylıktan, doğruluğu konusunda emin olunmayan konularda olur olmaz fikirler beyan etmekten; ego kaynaklı hallerden ve dramatik konuşmalardan kaçınılması faydalı olabilir.

YÜKSELEN YENGEÇLER
Maddesel konularda dengeli olma, sağlıklı bir gelir gider dengesi kurma zamanının geldiğini hissedebilecekleri gelişmeler yaşanabilir. Yaratıcı fikirler ile parasal kaynak yaratma veya olanı çoğaltma adına harekete geçebilirler; maddi açıdan daha güvenli ve istikrarlı olmanın yollarını keşfedebilir; maddi konularda ki ihtiyaçlarını yeni planlar ve projeler vasıtasıyla gidermeye çalışabilir, kazançlarını arttırabilirler. Öz değerlerini bulabilmek için kendi kaynakları ile diğer kişilerin kaynakları arasında dengeli ve adaletli bir düzen kurmanın yollarını arayabilir, sınırlarını net bir şekilde belirlemek isteyebilirler. Ortaklaşa kaynaklar da sınırlarını belirlerken aşırı duygusal yaklaşımlar nedeniyle abartılı çıkışlardan uzak durmaları yerinde olabilir.

YÜKSELEN ASLANLAR
Kendi değerlerinin farkına varmalarına yol açan bazı gelişmeler yaşayabilirler. Kalplerinin sesine kulak vererek, samimi ve dürüst bir şekilde duygusal açıdan ihtiyaçlarını anlamaya çalışabilir ve bunları karşılamak adına kararlar alabilir; yaşamları üzerinde kontrol sahibi olmaya çalışabilir, kişisel gelişimlerine önem verebilir, potansiyellerine uygun amaçlar edinebilir; kendilerine ve seçimlerine inanç ve güven geliştirebilirler. Dış görüntülerinde değişiklik yapma arzusu hissedilebilir; fiziksel ve ruhsal sağlıklarına önem verebilirler. Benliklerini ortaya koyarken abartılı hallerden; boyu aşan hedeflerden, gurur ve kibirden uzak durma; narsist hallerden kaçınma faydalı olabilir.

YÜKSELEN BAŞAKLAR 
Kişiler beklenmedik bazı problematik durumlarla karşılaşabilirler. Açığa çıkışlar kişilerin korkuları ile yüzleşmelerine; korkudan duydukları korkuyu yenmelerine yardımcı olacak aşkınlığa gelmelerine yardımcı olabilir. Zorluklar karşısında gizlide kalmış potansiyellerini keşfedebilir; kaotik durumlardan beslenmekten vazgeçebilir, çaresiz ve mağdur kişi bilincinden çıkabilirler. Her ne yaşanmakta ise onun hayrına olduğunu hissedebilir; ruhsal anlamda güçlenebilir, ilahi güç tarafından korunup, kollandığına güven duygusu geliştirerek, sorumluluklarını üstlenebilir; kendilerine ihtiyaç duyan kişilere yardım edebilir, hizmet verebilirler. Karşılaşılan olayları endişeler ve takıntılar nedeniyle abartmamak, dramatize etmemek; olayları sadece madde boyutunda görüp zihinsel açıdan yaklaşmamak faydalı olabilir.

YÜKSELEN TERAZİLER
Ani gelişen olaylar gelecek ile ilgili planlarda değişikliklere neden olabilir; ihtiyaç duydukları güvenli bir gelecek inşası adına yeni hedefler koyabilir ve kararlara varabilirler. Gruplar içinde yer alma; sosyal faaliyetler içinde olma; ortak projelerde çalışma ihtiyacı artabilir. Kendilerine has potansiyellerini ve yaratıcı yönlerini topluluklarda sergileme ve liderlik etme arzuları artabilir. Arkadaşları ile olan ilişkilerinde kendilerini ifade etme arzusu duyabilirler. Gruplar içinde iken kararsız tutumlardan; yüzeysellikten, sürekli takdir, onay ve alkış beklemekten uzak durmaya çalışmak; ortak idealler adına çalışıldığını ve herkesin eşit şartlarda olduğunu unutmamak fayda sağlayabilir.

YÜKSELEN AKREPLER 
Beklenmedik gelişmeler kariyer konularında koyulan hedeflerde değişime neden olabilir. Kariyer ve meslek konularında özlerine uygun bir uğraş içinde olma ihtiyacı artabilir ve kalplerinin sesine kulak vererek yeni kararlar alabilir; yeteneklerine uygun güvenli bir kariyer oluşturma yoluna gidebilirler. Liderlik etme, yönetme, organizasyon ile ilgili becerileri artabilir. Köklerden getirdikleri bilinenden farklı, geleceğe dönük fikirlerini yaratıcılıkları ile birleştirebilir, kariyerlerinde aşama kaydedebilirler. Liderlik gerektiren durumlarla karşılaşıldığında bunu demokratik kurallara uygun olarak yapma; aşırı güç isteği içinde olmama, baskıcı hallerden uzak durma fayda sağlayabilir.

YÜKSELEN YAYLAR
Tutulma kişilerin inandıklarını ve idealize ettiklerini tekrar gözden geçirmelerine neden olabilir. Yargısal ve fanatik oldukları konularla ilgili, içsel ve duygusal düzlemde değişimler yaşayabilir, esneyebilir ve merak geliştirerek, yeniliklere hoşgörülü olmaya başlayabilirler. Yaşamın kendileri için ne anlam taşıdığını bulma ihtiyacı onları deneyimlere, maceralara ve risk almaya açık hale getirebilir. Kendi özlerine uygun fikirlere sahip çıkmaları, onların inandıkları ve savunduklarında daha güvenli olmalarını sağlayabilir. Akademik konular, yabancı ülkeler ve yabancılar ile ilgili gelişmeler olabilir, seyahatler gündeme gelebilir. Yazı yazma, yayın yapma konularında kararlar alına bilinir. Dünya vatandaşı bilincine sahip olma, her tür inanca hoşgörülü olma, liberal yaklaşım onların bir idealin liderliğini yapabilmelerine yardımcı olabilir. Çevrelerindeki kişilere kendi inanç sistemlerini dayatmamaları, demokratik ve liberal olmaya çalışmaları fayda sağlar.

YÜKSELEN OĞLAKLAR 
Ortaklıklarda yaratıcı fikirlerini ortaya koyabilir; yeni projelere imza atabilir, liderlik ve yönetim becerilerini ortaya koyabilirler. Ortak gelirlerde artış sağlamaya yarayacak yeni hedefler belirleyebilir; kaynak yaratmaya çalışabilir, kendilerine daha güvenli bir ortak kasa oluşturmaya çalışabilirler. Bankalar, sigortalar, vergiler, krediler, miraslar ile ilgili konular önem kazanabilir. Borç-alacak konularına dikkat etmeyi ve sağlıklı bir gelir-gider dengesi kurmayı gerektirecek haller yaşanabilir. Derin bağlılık ve paylaşım gerektiren, cinsellik gibi konularda sorunlar yaşanıyorsa bunların çözümü için uzman birinden yardım alma yoluna gidilebilir. Metafizik ve spritüel konularla ilgili deneyimler yaşanabilir ve uyanışlar olabilir. Gerek maddi gerekse manevi konularla ilgili açığa çıkışlar, kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değişimler yapmalarına neden olabilir. Ortaklıklar ve gelirlerin paylaşımda dengeli ve eşitlikten yana olma faydalı olabilir.

YÜKSELEN KOVALAR 
Tutulma özellikle ikili ilişkilerde beklenmedik açığa çıkışlara neden olabilir. İlişkilerde aksayan durumlar karşısında kişiler kendilerini ifade etmek isteyebilirler. Sağlıklı, dengeli ve güvenlikli ilişki kurabilme ve sürdürebilme adına ihtiyaçlar varsa, bunu realize edebilmeye yönelik kararlar alabilirler. Eşler aralarındaki sorunlarını çözmek için uzman bir kişiden yardım almaya karar verebilirler. İlişkideki tıkanıkların çözülebilmesi mümkün olamıyorsa boşanmalar gündeme gelebilir. Devam eden birlikteliklerde evlilik kararı alına bilinir. Mahkemeler ve davalar ile ilgili konularda yeni gelişmeler olabilir. Kişilerin kendilerini ifade ederken bencillikten, kabalıktan, abartılı reaksiyonlardan, üstünlük taslamaktan uzak durmaları faydalıdır

YÜKSELEN BALIKLAR
Beklenmedik gelişmeler iş hayatlarında; sorumluluklarını üstlenmede, yaşam düzenlerinde gerek fiziksel gerek ruhsal sağlık konularında yeni kararlar almalarına neden olabilir. İşlerini güçlerini yaparken ve sorumluluklarını yerine getirirken, daha yaratıcı olabilir ve kendi yeteneklerine uygun, ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik güvenli sistemler kurabilirler. Yapmakta oldukları iş onları duygusal açıdan tatmin etmiyorsa, kalplerinden gelen sese göre harekete geçebilir ve iş hayatları adına yeni kararlar alabilirler. Maddi düzlemde hayatlarının idaresini ele alabilir, iş ortamında liderlik ve yönetici vasıflarını ortaya koyabilirler. Sağlıklarını daha fazla önemseyebilir ve erteledikleri sağlık kontrollerini yaptırabilirler. Evcil hayvan alma arzusu ortaya çıkabilir veya evcil hayvanı varsa onla ilgili sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Sorumluluklar yerine getirilirken sınırları bilme; fazla hayalcilikten sakınma, çevre kişilere kendi ideallerini dayatmama faydalı olabilir.

Ay tutulmasının hayırlı gelişmelere vesile olması duası ile.

Hoşçakalın 
Olcay Palanlı